Steun aan het Gambiaanse Rode Kruis

Dinsdag 24 augustus 2021

Dawda Stichting Gambia heeft een donatie gedaan van Euro 1.000,00 aan het initiatief van de VSG (Verenigde Stichtingen Gambia) om het Gambiaanse Rode Kruis te steunen met hun hulp in het kader van de stormschade van medio juli dit jaar. In totaal is er een bedrag van Euro 3.750,00 bij elkaar gebracht door de verschillende aangesloten stichtingen en particuliere personen. Hieronder de uitleg over de besteding van deze middelen door het GRCS (Gambian Red Cross Society) en de verantwoording.

Bijeenkomst 9 augustus, 14:00 De Gambia Red Cross Society

Deelnemers:

VSG: Henriette Sonko & Jip Ceesay – van Scherpenzeel

RC: Directeur Programma’s en Operaties: Dhr. Abdoulie Fye.

Momenteel zijn er 3 belangrijke partners die tegemoet komen aan de behoeften van mensen die door de storm zijn getroffen, namelijk de Gambia Red Cross Society, national disaster management agency en world food program. Ze hebben wekelijkse coördinatievergaderingen en delen de database van rampenschade en -ondersteuning. Zij coördineren hun inspanningen en de uitbetaling van de middelen.

De reactie van het Rode Kruis van Gambia is tweeledig. Het eerste onderdeel is onderdak en het tweede onderdeel is voedsel en huishoudelijke artikelen. De steun zal worden verleend als een geldoverdracht met Qmoney, om ervoor te zorgen dat begunstigden het geld kunnen besteden aan items die in hun specifieke situatie nodig zijn en om de transparantie van de gebruikte middelen te vergroten. Het bedrag dat begunstigden ontvangen voor onderdak is een totaal van D22500 en voor voedsel en huishoudelijke artikelen is het D7906.

Gegevens zijn verzameld via hun netwerk van vrijwilligers. Dit was een uitdagende operatie, omdat veel gemeenschappen moeilijk te vinden zijn. Verschillende locaties van Het Rode Kruis, zoals die in Nederland, ondersteunen het verzamelen van gegevens. Na het verzamelen van gegevens gaat een team ter plaatse om de informatie te verifiëren die door de gegevensverzamelaars is verzonden, dit om dubbele invoer te voorkomen, ondersteuning bij het activeren van Qmoney en om elk ander wangedrag te voorkomen.

Op basis van 15 criteria is een lijst met de meest kwetsbare huishoudens ontwikkeld. Voorbeelden van deze criteria zijn door vrouwen geleide huishoudens, mensen in het huishouden met een handicap en meer. Het GambiaAnse Rode Kruis met het geld dat ze nu hebben zal in totaal 500 huishoudens helpen, in de regio’s North Bank en West Coast zullen 200 huishoudens onderdak en voedsel – huishoudelijke geldoverdrachten ontvangen en 300 huishoudens voedsel – en huishoudelijke overdrachten ontvangen. Het WFP en het NDMA ondersteunen andere begunstigden. Er zijn meer huishoudens aangegeven die hulp nodig hebben en deze kunnen worden geïdentificeerd in de gemeenschappelijke database.  Via het VSG netwerk werd in totaal 3750 Euro gedoneerd door leden en niet-leden. Dit kan tien huishoudens ondersteunen met een opvangpakket. Door overleg met het Red Cross Disaster Management team is besloten om 10 huishoudens in URR te ondersteunen waar weinig ondersteuning is gegeven en de storm ook veel huishoudens heeft getroffen. Er is afgesproken dat het Rode Kruis, uit de database, de 10 huishoudens zal identificeren die uit onze fondsen zullen worden ondersteund. We zullen de informatie vertrouwelijk behandelen, maar de ondersteuning is verifieerbaar voor ons en zal ook worden geregistreerd in de database zoals overhandigd door VSG.

Gambia getroffen door zeer zware storm.

Vrijdag 9 juli 2021

Gambia is deze week getroffen door een zeer zware storm die heel veel schade heeft veroorzaakt en de nodige wateroverast heeft veroorzaakt. Heel veel huisjes werden vernietigd en veel gezinnen zijn op dit moment dakloos. Veel huisjes zijn van leem en hebben geen fundering, een eenvoudige prooi voor de zware windhoos. Er is veel behoefte aan bouwmaterialen en bouwploegen (waaronder die van Omar) zijn druk in de weer met wederopbouw. We hopen dat de prijzen van materialen niet al te veel zullen stijgen. Er wordt helaas veel hout uit de bossen gehaald voor de bouw en dit geeft weer ontbossing hetgeen slecht is voor het toch al kwetsbare milieu in Gambia. Inmiddels zijn er doden te betreuren.

         

             

Jongerenproject gestart in Somita.

Zondag 25 juli 2021

Enkele maanden geleden is er een begin gemaakt met een jongerenproject in Somita. Namens onze stichting is Ricardo Avila Soria hierbij betrokken. Samen met Bakary, Ismaila en Seedy See is inmddels de Federation of Somita Youths opgericht. Ze zijn aan het werk gegaan met de interesses, toekomst en mogelijkheden van de jeugd en hebben inmiddels gesprekken gehad met de VDC. Er zijn heel veel ideeen maar voorlopig gaat men 2 projectideeen verder uitwerken.

  1. Opzetten van een jongerenfarm waar men jongeren opleidingen in landbouw en veeteelt kan geven en waar men voedsel kan telen voor de bevolking. De jongeren willen hierbij ook verder kijken naar bijv. de verwerking van producten. Als voorbeeld noemen ze de teelt van pepers die vervolgens worden verwerkt tot peper saus. Ook bij de kippenteelt wil men de kip gaan verwerken en verpakken t.b.v. de retailmarkt.
  2. Opzetten van een jongeren recreatie centrum met o.a. een voetbalveld en een volleybal- en basketball veld. Hierdoor geeft men de jeugd vrijetijdsbesteding, men houdt ze van de straat en het is ook nog gezond.

Inmiddels worden de ideeen uitgewerkt door de deelnemers aan dit project en het bestuur van onze stichting is in afwachting van de resultaten. Na ontvangst van een goed uitgewerkt plan gaan we bekijken wat onze stichting hierin kan betekenen. Het is in ieder wel weer een bijdrage om de jeugd in eigen land te houden en niet te laten vertrekken  naar Europa.

   

De VDC is blij, de eerste honing is geoogst en wordt klaar gemaakt voor verkoop.

Maandag 5 april 2021

De bijenkolonie is gegroeid en inmiddels is de eerste honing geoogst. Hij wordt geslingerd en door doeken gezuiverd. Daarna gaat de honing in flesjes t.b.v. de verkoop. Op de foto’s is de bijencommissie aan het werk. Alweer een prima geslaagd project waaruit voeding t.b.v. het dorp en inkomsten worden gegenereerd.

Binnenkort kan de eerste oogst worden binnengehaald !!

Maandag 5 april 2021

Weken geleden werden de zaden uit het hulpprogramma i.s.m. de Gebr. van den Boschstichting gepland en nu kan binnenkort de eerste oogst worden binnengehaald. De groente staat er prachtig bij en ook de watervoorziening werkt uitstekend. Iedereen is zeer tevreden en men is blij dat er weer gezonde groente beschikbaar is in het dorp. We kijken uit naar de volgende oogst.

Noodhulp aan David & Friends gaat gestaag door !!

Woensdag 10 maart 2021

Vorige week is er weer een bedrag overgeboekt naar onze Juiceman David waarmee hij zijn omgeving kan helpen met rijst, uien en an dere zaken. Op dit moment worden per 3 a 4 weken bedragen van zo’n Euro 250,00 overgeboekt waarmee hij rijst, uien, groenten kan aankopen en verdelen en eventueel mensen kan helpen met andere behoeften. We hebben veel contact met David en hij houdt ons constant op de hoogte van de ontwikkelingen in Gambia. Op de foto’s kunt u zien hoe hij voedsel in grotere hoeveelheden koopt en daarna in kleinere porties verdeelt om het vervolgens uit te delen. Uiteraard blijven uw donaties welkom voor de NOODHULP in deze moeilijke coronatijd.

 

Jaarverslag 2020 staat nu op onze website.

Donderdag 4 februari 2021

Het jaarverslag over 2020 is gereed en staat inmiddels op deze website. (Financieel > Jaarverslagen) Het was door Corona een heel vreemd jaar waarbij we helaas onze vrienden in Somita niet hebben kunnen bezoeken. We wensen hen heel veel sterkte en we vertrouwen erop dat we spoedig weer naar Gambia af kunnen reizen.

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig en GEZOND 2021.

Zaterdag 12 december 2020

Het team van Dawda Stichting Gambia wenst u en de uwen heel fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral GEZOND 2021. We vertrouwen erop dat we in de nabije toekomst weer onder meer normale omstandigheden met elkaar om kunnen gaan. Blijf positief en laat het virus ons er niet onder krijgen. Heel fijne dagen en tot in 2021 ………

Nieuwsbrief 38 online.

Donderdag 10 december 2020

Nieuwsbrief 38 is weer door onze voorzitter geschreven en vandaag online gezet. U kunt deze vinden op NIEUWS > NIEUWSBRIEVEN. We wensen u veel leesplezier.

Winkel van VDC met betaalbare produkten werkt goed.

Woensdag 9 december 2020

De rijst, olie, groenten etc. die werden aangekocht met de “coronahulp” die werd verstrekt door een samenwerking van Wilde Ganzen en Dawda Stichting Gambia wordt nu verkocht in een speciaal ingerichte winkel in het dorp. Hierdoor kunnen dorpsbewoners met een kleine beurs deze produkten kopen tegen de prijzen van voor de corona. Het VDC (Village Development Committee) coordineert e.e.a. en zorgt ervoor dat iedereen zijn deel kan kopen of eventueel krijgt.