Nieuwe burgemeester van Gennep in comité van aanbeveling

Maandag 23 november 2020

Dhr. Hans Teunissen, de nieuwe burgemeester van Gennep, heeft vandaag toegezegd dat hij deel gaat nemen aan het comité van aanbeveling van onze stichting. Evenals zijn voorganger draagt hij onze stichting en onze activiteiten in Gambia een warm hart toe. Dhr. Teunissen is zeer geïnteresseerd in onze projecten en hij heeft zelfs aangegeven dat hij in de toekomst wel eens mee zou willen voor een bezoek aan Somita. We blijven u op de hoogte houden en danken dhr. Teunissen voor zijn bereidwillige medewerking.

Gebr. van den Boschstichting steunt ons opnieuw !!

Zaterdag 10 oktober 2020

Vandaag hebben we het bericht ontvangen van onze partner, de Gebr. van den Boschstichting, dat ze wederom een donatie gaan doen voor de projecten van onze stichting. In het kader van “voedsel voor Gambia tijdens corona” steunen ze de tuinen van de vrouwen van Somita. In deze tuinen wordt voedsel geteeld en hiermee wordt de zelfredzaamheid van de bevolking van Somita verder uitgebreid. Onze partner stelt Euro 5.000,00 beschikbaar voor de aankoop van minimaal 200 zakken mest en 75 zakken met goede kwaliteit tuinzaden. We zijn de Gebr. van den Boschstichting uitermate dankbaar voor deze zeer royale geste en we zullen i.s.m. Omar en het VDC (Village Develoment Committee) een en ander verder uitwerken en begeleiden.

Nieuwe Corona hulpaktie voor David & Friends

Zaterdag 19 september 2020

Sinds we onze activiteiten in Gambia zijn gestart hebben we altijd contact gehad met onze vriend David. David heeft een gezinnetje en runt een hele kleine juicebar op het tarnd van Somita. Ze worden door de grote hotels constant weggedrukt en zij maken de handel voor deze “kleine ondernemers” helemaal onmogelijk. Omdat de reiswereld helemaal is stilgevallen is er voor deze mensen ook geen mogelijkheid meer om iets te verdienen. Gevolg is dat David en zijn gezin onlangs uit hun huis zijn gezet omdat ze de huur niet meer op konden brengen. Voor onze stichting reden om hem met een korte en snelle aktie te helpen voor de eerste tijd. In de uitgangspunten van onze stichting staat weliswaar dat we geen individuele personen steunen maar nood breekt in dit geval wet. We hebben hierdoor wel besloten om ook andere Gambianen die rondom David werken en wonen te helpen. Inmiddels hebben we al een bedrag van Euro 600,00 ontvangen van betrokken vrienden van onze stichting en hiermee kunnen we aan aantal mensen helpen. We sturen de bedragen naar David ( we vetrouwen hem volledig !!) en hij zorgt voor distributie van voedselpakketjes en de mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Ook zorgt hij ervoor dat de kinderen snoepjes krijgen in deze hele moeilijke en verdrietige tijd. Heel veel hulde voor onze vriend die ons geweldig helpt in het verre Gambia.

U kunt uiteraard dit nieuwe project ook steunen: NL53ABNA0561525234 t.n.v. Dawda Stichting Gambia o.v.v. Corona Hulp David.

Hieronder enige foto’s van de eerste pakketjes die werden uitgedeeld. Op de homepage ziet u David voor en na Corona.

Nieuwsbrief nummer 37 is beschikbaar.

Vrijdag 4 september 2020

Nieuwsbrief nr. 37 staat vanaf vandaag op de website. (onder “nieuwsbrieven”) Wat doet het Coronavirus met de arme landen van Afrika en hoe gaan we hiermee op een duurzame manier om vanuit ons rijke Europa.

Corona Voedselsupport draait op volle toeren.

Maandag 27 juli 2020

Op de foto hierboven het team dat druk bezig is met deze aktie. In het midden in het groene shirt de voorzitter van het VDC, Alieu Sanyang.

De voedselaktie die we samen met Wilde Ganzen zijn gestart loopt ol volle toeren. Het organisatieteam is erin geslaagd om de nodige voorraden aan te kopen. Hierboven de 220 zakken rijst die zijn aangekocht, kunstmest en 200 vaten kookolie.

Hierboven de drums met meloenzaden en de aangekochte kuikens. Uiteraard is er ook voedsel en medicatie voor de kuikens aangekocht. Verder zijn er nog de nodige groentezaden aangekocht voor in de grote tuin.

Aktie Corona Voedselsupport groot succes !!!

De aktie van Wilde Ganzen en Dawda Stichting Gambia is een groot succes ! In korte tijd werd er door zakelijke- en particuliere begunstigers een bedrag van Euro 6.572,00 bij elkaar gebracht en dit werd verdubbeld door een bijdrage van Wilde Ganzen. Het bedrag is door Wilde Ganzen naar de VDC (Village Development Committee) overgeboekt en daarnaast heeft onze stichting een micro-krediet verstrekt van Euro 20.250,00. Het totale bedrag zal worden gebruikt voor de aanschaf van rijst, kookolie, kuikens, kippenvoer en medicijnen voor de kippen, zaden voor de tuin etc. Door de Corona maatregelen kan men niet werken, reizen en zijn er beperkende maatregelen. Het is daarom moeilijk voor de inwoners van Somita om in hun dagelijkse voeding te voorzien. Vooral ook omdat de prijzen direct na de uitbraak snel stegen. Inmiddels zijn er al voorraden in het dorp gearriveerd en in een gebouw naast het politiebureau van Somita worden ze opgeslagen. Het VDC ziet toe op een eerlijke verstrekking aan haar inwoners.

UITERAARD ZIJN UW DONATIES  NOG VAN HARTE WELKOM ….. ER MOET NOG VEEL GEBEUREN. 

Hieronder enige foto’s van de aanvoer van rijst en kookolie. (onder “nieuws” > “filmpjes” de aankoop van de kookolie)

Jaarverslag 2019 staat op de website.

Maandag 23 maart 2020

Het jaarverslag 2019 staat op de website. Het was een bijzonder goed jaar voor onze stichting waarin we veel hebben gerealiseerd. Bijzondere dank dit jaar voor de Gebr. van den Boschstichting in Cuijk en een grote sponsor die anoniem wenst te blijven.

Ook Gambia getroffen door coronavirus.

Woensdag 18 maart 2020

Het onderstaande bericht komt uit The Jakarta Post van vandaag.

The Gambia has recorded its first case of coronavirus, the country’s health minister said on Tuesday, after the government also announced measures to contain its spread. 

In a televised statement, Health Minister Ahmadou Lamin Samateh said officials in the tiny West African state had confirmed an infection in a young woman who had recently travelled from the United Kingdom.

She went into self-isolation after feeling feverish, before being confirmed as a positive case.

“All passengers who came in the same flight or in contact with the confirmed case will be traced and undergo isolation,” the minister said. 

Samateh’s announcement came straight on the heels of a televised statement from President Adama Barrow, who announced anti-virus measures on Tuesday before The Gambia had a single confirmed case.

The president announced a ban on public gatherings and the closure of schools for three weeks from Wednesday. 

Travellers from affected countries will also be isolated for two weeks, the president said.  

Bezoek aan Gambia uitgesteld door corona.

Maandag 16 maart 2020

Het bezoek van onze stichting aan Gambia dat stond gepland voor de 25e maart gaat zoals u zult begrijpen niet door. Door de coronacrisis zijn alle vluchten geannuleerd en is reizen eigenlijk niet meer mogelijk. Hierdoor komt er helaas ook vertraging in de uitwerking en realisatie van onze projecten. Er stond veel op de agenda om te bespreken maar helaas moeten we de reis verplaatsen naar later in dit jaar. We zullen u uiteraard op de hoogte blijven houden en we staan regelmatig in contact met onze Omar in Somita.

Watervoorziening van de vrouwentuin is gereed.

Zaterdag 1 februari 2020

De watervoorziening voor de vrouwentuin is door het bedrijf van Omar gerealiseerd voordat hij naar Nederland kwam. De vrouwen van Somita kunnen nu hun stukjes grond gaan inzaaien. Ook de eerste bijenvolken zijn gevangen en overgebracht naar hun definitieve korven. De eerste honingproductie wordt verwacht rond september van dit jaar. Het gehele project omvatte:

Aanleg van de watervoorziening (het slaan van een put, plaatsing van een zware pomp, plaatsing van solarpanels en een converter, aanleg van een buizensysteem met kranen, realiseren en pleisteren van ronde waterbakken). Een filmpje “hierover treft u aan onder “nieuws en dan filmpjes”op de homepage.

Aanleg van een omheining rond de tuin.

Opleiding en realiseren van een bijenfarm in de vrouwentuin van Somita. Zie hiervoor “speciale projecten” op de homepage.

Dit project werd op een fantastische manier gesteund door de een geweldige anonieme sponsor. Zij hebben een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van deze tuin die voorziet in een gezonde voedselvoorziening voor het gehele dorp. Onze hartelijke dank gaat dan ook naar hen uit.