Jaarverslag 2020 staat nu op onze website.

Donderdag 4 februari 2021

Het jaarverslag over 2020 is gereed en staat inmiddels op deze website. (Doneren > ANBI > Jaarverslagen) Het was door Corona een heel vreemd jaar waarbij we helaas onze vrienden in Somita niet hebben kunnen bezoeken. We wensen hen heel veel sterkte en we vertrouwen erop dat we spoedig weer naar Gambia af kunnen reizen.

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig en GEZOND 2021.

Zaterdag 12 december 2020

Het team van Dawda Stichting Gambia wenst u en de uwen heel fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral GEZOND 2021. We vertrouwen erop dat we in de nabije toekomst weer onder meer normale omstandigheden met elkaar om kunnen gaan. Blijf positief en laat het virus ons er niet onder krijgen. Heel fijne dagen en tot in 2021 ………

Nieuwsbrief 38 online.

Donderdag 10 december 2020

Nieuwsbrief 38 is weer door onze voorzitter geschreven en vandaag online gezet. U kunt deze vinden op NIEUWS > NIEUWSBRIEVEN. We wensen u veel leesplezier.

Winkel van VDC met betaalbare produkten werkt goed.

Woensdag 9 december 2020

De rijst, olie, groenten etc. die werden aangekocht met de “coronahulp” die werd verstrekt door een samenwerking van Wilde Ganzen en Dawda Stichting Gambia wordt nu verkocht in een speciaal ingerichte winkel in het dorp. Hierdoor kunnen dorpsbewoners met een kleine beurs deze produkten kopen tegen de prijzen van voor de corona. Het VDC (Village Development Committee) coordineert e.e.a. en zorgt ervoor dat iedereen zijn deel kan kopen of eventueel krijgt.

David is weer op pad.

Dinsdag 24 november

Het aantal besmettingen in Gambia valt mee, er wordt veelvuldig getest. Beperkingen worden langzaam opgeheven en scholen gaan mondjesmaat weer open. Er wordt in “shifts” les gegeven. De regentijd was goed en daardoor zijn er redelijke opbrengsten. Er zijn grote verschillen tussen het binnenland en de kust (Kombo) waar onze David woont. De werkgelegenheid is bijne helemaal weggevallen aan de kust door het uitblijven van sw toeristen. Gezinnen hebben het heel zwaar  en kunnen vaak maar 1 maaltijd per dag op tafel zetten. Hierdoor zijn er veel gevallen van ondervoeding. Men verwacht hierdoor met name aan de kust oplopende criminaliteit wanneer de situatie zo blijft. David helpt door donaties van onze stichting zijn buren en wijkgenoten aan rijst. Hij koopt zakken rijst en doet dit in kleinere zakje. Daarna deelt hij deze uit. Gelukkig kan de bouw en verbouw van scholen gewoon doorgaan, door onze partner MSC en o.a. het aannemingsbedrijf van Omar en een aantal collega’s zijn er 1000 mensen werkzaam bij de verschillende projecten. Gelukkig kunnen we door de akties van David het leed weer enigszins verlichten.

Nieuwe burgemeester van Gennep in comité van aanbeveling.

Maandag 23 november 2020

Dhr. Hans Teunissen, de nieuwe burgemeester van Gennep, heeft vandaag toegezegd dat hij deel gaat nemen aan het comité van aanbeveling van onze stichting. Evenals zijn voorganger draagt hij onze stichting en onze activiteiten in Gambia een warm hart toe. Dhr. Teunissen is zeer geïnteresseerd in onze projecten en hij heeft zelfs aangegeven dat hij in de toekomst wel eens mee zou willen voor een bezoek aan Somita. We blijven u op de hoogte houden en danken dhr. Teunissen voor zijn bereidwillige medewerking.

Gebr. van den Boschstichting steunt ons opnieuw !!

Zaterdag 10 oktober 2020

Vandaag hebben we het bericht ontvangen van onze partner, de Gebr. van den Boschstichting, dat ze wederom een donatie gaan doen voor de projecten van onze stichting. In het kader van “voedsel voor Gambia tijdens corona” steunen ze de tuinen van de vrouwen van Somita. In deze tuinen wordt voedsel geteeld en hiermee wordt de zelfredzaamheid van de bevolking van Somita verder uitgebreid. Onze partner stelt Euro 5.000,00 beschikbaar voor de aankoop van minimaal 200 zakken mest en 75 zakken met goede kwaliteit tuinzaden. We zijn de Gebr. van den Boschstichting uitermate dankbaar voor deze zeer royale geste en we zullen i.s.m. Omar en het VDC (Village Develoment Committee) een en ander verder uitwerken en begeleiden.

Nieuwe Corona hulpaktie voor David & Friends

Zaterdag 19 september 2020

Sinds we onze activiteiten in Gambia zijn gestart hebben we altijd contact gehad met onze vriend David. David heeft een gezinnetje en runt een hele kleine juicebar op het tarnd van Somita. Ze worden door de grote hotels constant weggedrukt en zij maken de handel voor deze “kleine ondernemers” helemaal onmogelijk. Omdat de reiswereld helemaal is stilgevallen is er voor deze mensen ook geen mogelijkheid meer om iets te verdienen. Gevolg is dat David en zijn gezin onlangs uit hun huis zijn gezet omdat ze de huur niet meer op konden brengen. Voor onze stichting reden om hem met een korte en snelle aktie te helpen voor de eerste tijd. In de uitgangspunten van onze stichting staat weliswaar dat we geen individuele personen steunen maar nood breekt in dit geval wet. We hebben hierdoor wel besloten om ook andere Gambianen die rondom David werken en wonen te helpen. Inmiddels hebben we al een bedrag van Euro 600,00 ontvangen van betrokken vrienden van onze stichting en hiermee kunnen we aan aantal mensen helpen. We sturen de bedragen naar David ( we vetrouwen hem volledig !!) en hij zorgt voor distributie van voedselpakketjes en de mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Ook zorgt hij ervoor dat de kinderen snoepjes krijgen in deze hele moeilijke en verdrietige tijd. Heel veel hulde voor onze vriend die ons geweldig helpt in het verre Gambia.

U kunt uiteraard dit nieuwe project ook steunen: NL53ABNA0561525234 t.n.v. Dawda Stichting Gambia o.v.v. Corona Hulp David.

Hieronder enige foto’s van de eerste pakketjes die werden uitgedeeld. Op de homepage ziet u David voor en na Corona.

Nieuwsbrief nummer 37 is beschikbaar.

Vrijdag 4 september 2020

Nieuwsbrief nr. 37 staat vanaf vandaag op de website. (onder “nieuwsbrieven”) Wat doet het Coronavirus met de arme landen van Afrika en hoe gaan we hiermee op een duurzame manier om vanuit ons rijke Europa.

Corona Voedselsupport draait op volle toeren.

Maandag 27 juli 2020

Op de foto hierboven het team dat druk bezig is met deze aktie. In het midden in het groene shirt de voorzitter van het VDC, Alieu Sanyang.

De voedselaktie die we samen met Wilde Ganzen zijn gestart loopt ol volle toeren. Het organisatieteam is erin geslaagd om de nodige voorraden aan te kopen. Hierboven de 220 zakken rijst die zijn aangekocht, kunstmest en 200 vaten kookolie.

Hierboven de drums met meloenzaden en de aangekochte kuikens. Uiteraard is er ook voedsel en medicatie voor de kuikens aangekocht. Verder zijn er nog de nodige groentezaden aangekocht voor in de grote tuin.