De VDC is blij, de eerste honing is geoogst en wordt klaar gemaakt voor verkoop.

Maandag 5 april 2021

De bijenkolonie is gegroeid en inmiddels is de eerste honing geoogst. Hij wordt geslingerd en door doeken gezuiverd. Daarna gaat de honing in flesjes t.b.v. de verkoop. Op de foto’s is de bijencommissie aan het werk. Alweer een prima geslaagd project waaruit voeding t.b.v. het dorp en inkomsten worden gegenereerd.

Binnenkort kan de eerste oogst worden binnengehaald !!

Maandag 5 april 2021

Weken geleden werden de zaden uit het hulpprogramma i.s.m. de Gebr. van den Boschstichting gepland en nu kan binnenkort de eerste oogst worden binnengehaald. De groente staat er prachtig bij en ook de watervoorziening werkt uitstekend. Iedereen is zeer tevreden en men is blij dat er weer gezonde groente beschikbaar is in het dorp. We kijken uit naar de volgende oogst.

Noodhulp aan David & Friends gaat gestaag door !!

Woensdag 10 maart 2021

Vorige week is er weer een bedrag overgeboekt naar onze Juiceman David waarmee hij zijn omgeving kan helpen met rijst, uien en an dere zaken. Op dit moment worden per 3 a 4 weken bedragen van zo’n Euro 250,00 overgeboekt waarmee hij rijst, uien, groenten kan aankopen en verdelen en eventueel mensen kan helpen met andere behoeften. We hebben veel contact met David en hij houdt ons constant op de hoogte van de ontwikkelingen in Gambia. Op de foto’s kunt u zien hoe hij voedsel in grotere hoeveelheden koopt en daarna in kleinere porties verdeelt om het vervolgens uit te delen. Uiteraard blijven uw donaties welkom voor de NOODHULP in deze moeilijke coronatijd.

 

Jaarverslag 2020 staat nu op onze website.

Donderdag 4 februari 2021

Het jaarverslag over 2020 is gereed en staat inmiddels op deze website. (Financieel > Jaarverslagen) Het was door Corona een heel vreemd jaar waarbij we helaas onze vrienden in Somita niet hebben kunnen bezoeken. We wensen hen heel veel sterkte en we vertrouwen erop dat we spoedig weer naar Gambia af kunnen reizen.

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig en GEZOND 2021.

Zaterdag 12 december 2020

Het team van Dawda Stichting Gambia wenst u en de uwen heel fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral GEZOND 2021. We vertrouwen erop dat we in de nabije toekomst weer onder meer normale omstandigheden met elkaar om kunnen gaan. Blijf positief en laat het virus ons er niet onder krijgen. Heel fijne dagen en tot in 2021 ………

Nieuwsbrief 38 online.

Donderdag 10 december 2020

Nieuwsbrief 38 is weer door onze voorzitter geschreven en vandaag online gezet. U kunt deze vinden op NIEUWS > NIEUWSBRIEVEN. We wensen u veel leesplezier.

Winkel van VDC met betaalbare produkten werkt goed.

Woensdag 9 december 2020

De rijst, olie, groenten etc. die werden aangekocht met de “coronahulp” die werd verstrekt door een samenwerking van Wilde Ganzen en Dawda Stichting Gambia wordt nu verkocht in een speciaal ingerichte winkel in het dorp. Hierdoor kunnen dorpsbewoners met een kleine beurs deze produkten kopen tegen de prijzen van voor de corona. Het VDC (Village Development Committee) coordineert e.e.a. en zorgt ervoor dat iedereen zijn deel kan kopen of eventueel krijgt.

David is weer op pad.

Dinsdag 24 november

Het aantal besmettingen in Gambia valt mee, er wordt veelvuldig getest. Beperkingen worden langzaam opgeheven en scholen gaan mondjesmaat weer open. Er wordt in “shifts” les gegeven. De regentijd was goed en daardoor zijn er redelijke opbrengsten. Er zijn grote verschillen tussen het binnenland en de kust (Kombo) waar onze David woont. De werkgelegenheid is bijne helemaal weggevallen aan de kust door het uitblijven van sw toeristen. Gezinnen hebben het heel zwaar  en kunnen vaak maar 1 maaltijd per dag op tafel zetten. Hierdoor zijn er veel gevallen van ondervoeding. Men verwacht hierdoor met name aan de kust oplopende criminaliteit wanneer de situatie zo blijft. David helpt door donaties van onze stichting zijn buren en wijkgenoten aan rijst. Hij koopt zakken rijst en doet dit in kleinere zakje. Daarna deelt hij deze uit. Gelukkig kan de bouw en verbouw van scholen gewoon doorgaan, door onze partner MSC en o.a. het aannemingsbedrijf van Omar en een aantal collega’s zijn er 1000 mensen werkzaam bij de verschillende projecten. Gelukkig kunnen we door de akties van David het leed weer enigszins verlichten.

Nieuwe burgemeester van Gennep in comité van aanbeveling.

Maandag 23 november 2020

Dhr. Hans Teunissen, de nieuwe burgemeester van Gennep, heeft vandaag toegezegd dat hij deel gaat nemen aan het comité van aanbeveling van onze stichting. Evenals zijn voorganger draagt hij onze stichting en onze activiteiten in Gambia een warm hart toe. Dhr. Teunissen is zeer geïnteresseerd in onze projecten en hij heeft zelfs aangegeven dat hij in de toekomst wel eens mee zou willen voor een bezoek aan Somita. We blijven u op de hoogte houden en danken dhr. Teunissen voor zijn bereidwillige medewerking.

Gebr. van den Boschstichting steunt ons opnieuw !!

Zaterdag 10 oktober 2020

Vandaag hebben we het bericht ontvangen van onze partner, de Gebr. van den Boschstichting, dat ze wederom een donatie gaan doen voor de projecten van onze stichting. In het kader van “voedsel voor Gambia tijdens corona” steunen ze de tuinen van de vrouwen van Somita. In deze tuinen wordt voedsel geteeld en hiermee wordt de zelfredzaamheid van de bevolking van Somita verder uitgebreid. Onze partner stelt Euro 5.000,00 beschikbaar voor de aankoop van minimaal 200 zakken mest en 75 zakken met goede kwaliteit tuinzaden. We zijn de Gebr. van den Boschstichting uitermate dankbaar voor deze zeer royale geste en we zullen i.s.m. Omar en het VDC (Village Develoment Committee) een en ander verder uitwerken en begeleiden.