JONGERENPROJECT EN YMFS (Youth Micro Finance Somita)

Tijdens het laatste bezoek aan Somita in november 2021 heeft Ricardo een aantal orienterende gesprekken gevoerd vanuit zijn rol als voortrekker van de commissie jeugd. Het doel van deze commissie is om de jeugd te motiveren het heft in eigen hand te nemen en een toekomst in hun eigen dorp en land op te bouwen. Ricardo sprak met de jongeren over hun dromen, wat zou je willen en wat heb je daarvoor nodig. Het waren mooie gesprekken en resulteerde in diverse plannen waaruit er 1 werd uitgekozen om verder uit te werken.

Ricardo heeft in Gambia regelmatig contact Bakary en Ismaila uit Somita. Ze hebben gezamenlijk een workshop ontwikkeld waarmee ze de jeugd bewuster willen maken van hun eigen mogelijkheden en capaciteiten. Voor de workshop hadden zich 24 jongeren tussen 17 en 28 aangemeld. Na een hele dag brainstormen werden er 2 ideeen uitgekozen, de dames kozen voor een kapsalon en de heren voor een sport complex. Ze hebben een businessplan hiervoor gemaakt en dit hebben ze aan elkaar gepresenteerd. Het begin was er inclusief redelijk concrete plannen voor de toekomst. Het plan voor een kapsalon van enkele dames werd in de avond nader besproken en zal nu met een lokale coach (Samba Keita) verder worden geconcretiseerd.

De pilot is vanaf maart 2022 van start gegaan. De cursusgelden en verschillende bedragen voor kappersbenodigdheden zijn betaald voor Amie, Nyimansatou en Alimatou. Ook de reis- en verblijfkosten zullen worden betaald en we vertrouwen erop dat over ongeveer 1 jaar de dames zijn afgestudeerd. Op dat moment gaan we bekijken of we ze kunnen helpen met de financiering voor het opzetten van een kapsalon in Somita via de YMFS. Een mooi begin dat hopelijk veel navolging zal krijgen.

De dames tijdens de opleiding bij het opleidingsinstituut in 2022 ………………………

In september 2023 zullen Amie, Nyimansatou en Alimatou hun examen doen bij de opleiding. In de tweede fase van de markthal is al een winkeltje gereserveerd voor hun op te starten kappers- en beautyzaak. Ze krijgen ook begeleiding bij het opstellen van een businessplan dat gebruikt zal worden voor de aanvraag van een micro krediet bij YMFS. Deze begeleiding wordt verzorgd door Samba Keith, hij is accountant bij Foni Ding Ding Federation. Hieronder zijn de aankomende onderneemsters en hun begeleider in gesprek over hun ideeen en businessplan. Wordt vervolgd ….. !

Eindelijk is het zover, begin december 2023 wordt het praktijkexamen afgelegd door onze 3 kapsters / schoonheidsspecialistes. We wachten op het eindresultaat en houden u in 2024 op de hoogte m.b.t. de start van hun onderneming. Hieronder de dames in aktie tijdens hun praktijkexamen.

YMFS ….. Youth Micro Finance Somita

Om het project goed te kunnen laten starten en te faciliteren heeft de stichting besloten om de YMFS op te richten. Door de jeugd zelf aangedragen projecten kunnen hieruit worden gefinancierd. Het idee moet nog worden uitgewerkt en vragen zoals wie gaat deze micro kredieten bank bemannen, wat zijn de criteria voor financiering van projecten, welke leeftijdsgroep komt in aanmerking, maximale kredietgrootte en te hanteren rentepercentage etc. zullen nog moeten worden beantwoord. De financiering zou kunnen zijn voor opleidingskosten, materialen, opstartkosten en andere noodzakelijke zaken. Wij zullen als Dawda Stichting Gambia verder geen partij zijn, we zijn alleen fasciliterend en het geheel zal door de jeugd zelf gedragen moeten gaan worden. Uiteraard staan we de groep wel met raad en daad ter zijde en staat de huidige microkredietenbank als voorbeeld. Net als bij de huidige microkredietenbank SVCU (Somita Village Credit Union) zal er een eenmalig bedrag ter beschikking worden gesteld en als donatie aan het VDC worden gegeven. Ook Wilde Ganzen bleek geinteresseerd tijdens hun bezoek, wellicht kunnen we in de toekomst samen werken hierin.