Eric en Wilfried waren in november in Somita.

Zaterdag 16 december 2023

Eric en zijn oude schoolvriend Wilfried hebben in november een bezoek gebracht aan Gambia en Somita. Wilfrieds ervaringen leest in Nieuwsbrief nr. 46. Het Cashproject stond vaak op de agenda en ook de Mimi Moto Cookstove werd frequent ter sprake gebracht en gedemonstreerd. De GALDEP tuin werd bezocht en de week was eigenlijk te kort om alle oude- en nieuwe projecten te bezoeken. Wilfried kijkt terug om een prachtige ervaring.