David is weer op pad.

Dinsdag 24 november

Het aantal besmettingen in Gambia valt mee, er wordt veelvuldig getest. Beperkingen worden langzaam opgeheven en scholen gaan mondjesmaat weer open. Er wordt in “shifts” les gegeven. De regentijd was goed en daardoor zijn er redelijke opbrengsten. Er zijn grote verschillen tussen het binnenland en de kust (Kombo) waar onze David woont. De werkgelegenheid is bijne helemaal weggevallen aan de kust door het uitblijven van sw toeristen. Gezinnen hebben het heel zwaar  en kunnen vaak maar 1 maaltijd per dag op tafel zetten. Hierdoor zijn er veel gevallen van ondervoeding. Men verwacht hierdoor met name aan de kust oplopende criminaliteit wanneer de situatie zo blijft. David helpt door donaties van onze stichting zijn buren en wijkgenoten aan rijst. Hij koopt zakken rijst en doet dit in kleinere zakje. Daarna deelt hij deze uit. Gelukkig kan de bouw en verbouw van scholen gewoon doorgaan, door onze partner MSC en o.a. het aannemingsbedrijf van Omar en een aantal collega’s zijn er 1000 mensen werkzaam bij de verschillende projecten. Gelukkig kunnen we door de akties van David het leed weer enigszins verlichten.

Nieuwe burgemeester van Gennep in comité van aanbeveling.

Maandag 23 november 2020

Dhr. Hans Teunissen, de nieuwe burgemeester van Gennep, heeft vandaag toegezegd dat hij deel gaat nemen aan het comité van aanbeveling van onze stichting. Evenals zijn voorganger draagt hij onze stichting en onze activiteiten in Gambia een warm hart toe. Dhr. Teunissen is zeer geïnteresseerd in onze projecten en hij heeft zelfs aangegeven dat hij in de toekomst wel eens mee zou willen voor een bezoek aan Somita. We blijven u op de hoogte houden en danken dhr. Teunissen voor zijn bereidwillige medewerking.