ORGANISATIE NEDERLAND

Bestuur

bestuursfoto-website

Van links naar rechts: Peter Janssen (penningmeester), René van Steen (secretaris), Eric Corstjens (voorzitter) en Mariëtte Corstjens- ten Have (lid)

Comité van aanbeveling

Mevr. Ir. Henriëtte Brummer-Sonko                                                                     

Dhr. Dr. Ir. Jan Schouten

Mevr. Maureen Schouten-Wijdenbosch

Dhr. Hans Teunissen 

Dhr. Peter de Koning  

……….

Honorair Consul voor Nederland in Gambia

CEO MRC-Holland B.V.

Voorzitter MRC-Holland Foundation

Burgemeester van de gemeente Gennep

Oud burgemeester van de gemeente Gennep

Statutaire naam: Dawda Stichting Gambia (afgekort DSG) is gevestigd in Gennep
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Limburg: 52235793
Fiscaal nummer: 850355503
Het bestuur en de medewerkers van de stichting werken allemaal op vrijwillige basis. Alle donaties gaan voor 100% naar de genoemde doelen en projecten. Jaarlijks is er overleg met de bevolking van Somita en worden er nieuwe projecten bepaald voor het volgende jaar.