Samenwerking op gebied van medicijnen.

9 augustus 2018

De Dawda Stichting Gambia is een samenwerking gestart met de Stichting Kinderen van Lamin in Gambia in verband met de aankoop van medicijnen. De Stichting Kinderen van Lamin heeft een hospitaal en daarin werken artsen en verpleegkundig personeel uit Nederland. Uiteraard gebruiken zij veel medicijnen die ze inkopen in Nederland en waarvoor de nodige vergunningen e.d. nodig zijn. Om Somita van de nodige medicijnen te kunnen voorzien (en tegen een redelijke prijs) werken we nu samen. Onze gepensioneerde internist Ton Luckers heeft contact met Annemiek de Koning van Stichting Kinderen van Lamin over de aard en omvang van de bestellingen. De eerste zending is nu onderweg met dank aan Ton en Annemiek. (www.kinderenvanlamin.nl)