Politie is blij met de lampen uit Nederland.

Zondag 21 april 2024

Inmiddels zijn de lampen voor de politie van Somita afgeleverd. We vertrouwen erop dat onze vrienden er veel baat bij zullen hebben.