Alweer bijdrage van Mandala tekenen.

23 november 2018

Ons bestuurslid Mariette Corstjens geeft regelmatig cursussen Mandala tekenen. Opbrengsten hiervan gaan naar onze stichting. Onlangs werd er weer een cursus gegeven en de opbrengst van Euro 150,00 werd overgeboekt t.g.v. het uitbreidingsproject van het watersysteem in Somita. Mariette en alle cursisten …… hartelijk dank !!

Milieuvriendelijk koken in Gambia.

13 november 2018.

Tijdens het komende bezoek zullen er ook 2 kookapparaten worden getest waarmee milieuvriendelijker, gezonder en veiliger kan worden gekookt. De cookers van Mimi-Moto Cookstoves (www.mimimoto.nl) en van African Clean Energy (www.africancleanenergy.com) zullen worden getest samen met de bevolking en een afvaardiging van de overheid. Wanneer er een keuze is gemaakt dan zal er een project worden uitgerold waarbij de bevolking met de hulp van micro-kredieten een cooker kan aanschaffen. Vooruitlopend op de test in Gambia heeft het bestuur de cookers ook in Nederland getest. We zijn zeer benieuwd naar de ervaringen in Somita en gaan u hierover uiteraard nader informeren in de komende tijd.

      

Uitbreiding watersysteem in Somita.

13 november 2018

In de komende 2 weken gaat er weer een delegatie van onze stichting naar Somita. Het belangrijkste project zal de uitbreiding van het watersysteem zijn. Er is een tweede put geslagen (zie foto) van waaruit men de uitbreiding van het dorp van water gaat voorzien. Het graafwerk voor de leidingen en de aanleg van het terrein voor zonnepanelen etc. wordt door de bevolking van Somita gedaan. Onze partner GAMsolar zal de installatie (pomp, leidingen, zonnepanelen, tappunten etc.) plaatsen. Een deel van deze uitbreiding wordt door het dorp zelf gefinancierd uit de opbrengst van de bijdragen die worden ontvangen uit het eerste project. De rest zal door onze stichting worden gefinancierd. De inwoners die gebruik gaan maken van dit nieuwe systeem zullen ook een bijdrage gaan betalen van waaruit weer onderhoud en vervanging t.z.t. kan worden  betaald. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.