SAMENWERKING TUMANI TENDA DEVELOPMENT FUND

Bestuur van Tumani Tenda Development Fund ( TTDF )

Michael Mendy, bestuurslid TTDF in Gambia

Tumani Tenda is een dorp in Gambia met zo'n 300 inwoners, niet al te ver ( zo'n 20 km. ) van Somita. De bevolking, die voornamelijk van de landbouw leeft, is arm. Mevr. Henriëtte Brümmer-Sonko, landbouwkundig ingenieur en afkomstig uit Bilthoven, werkt en woont met haar Gambiaanse echtgenoot Fankas Sonko in het dorp Tumani Tenda. Beiden zijn naast hun andere bezigheden o.a. betrokken  bij de ontwikkeling van het onderwijs in Tumani Tenda en omgeving.

Met behulp van financiële en materiēle steun uit Nederland heeft de bevolking van Tumani Tenda onder andere een kleuterschool (1991) en een lagere school (2001) opgericht die leerlingen uit het dorp en de omgeving aantrekken. Daarnaast gaat geldelijke steun naar ouders/verzorgers van leerlingen en studenten die anders geen school of hogere opleiding kunnen volgen. Het aantal leerlingen is fors gestegen en ook de verstrekking van leermiddelen zoals boeken behoort tot de doelen. De werkwijze van het fonds is het ondersteunen van goede initiatieven uit de bevolking die door geldgebrek of anderszins niet gerealiseerd zouden kunnen worden. Het accent verschuift steeds meer naar onderwijs en onderwijsondersteuning.

De stichting Tumani Tenda Development Fund heeft als doel om maatschappelijke en sociale projecten in en rond de plaats Tumani Tenda te ontwikkelen en te ondersteunen. Ze tracht haar doel te bereiken door onder meer:

  • beschikbaar stellen van leermiddelen en andere materiēle voorzieningen aan de scholen in Tumani Tenda
  • het beschikbaar stellen van Engelstalige leerboeken aan scholen in een grote regio rondom Tumani Tenda
  • het beschikbaar stellen van overige leermiddelen en schoolgeld ten behoeve van leerlingen van minder vermogende ouders / verzorgers in Tumani Tenda en directe omgeving
  • het opzetten on ondersteunen van landbouw huishoudelijke projecten zoals kleinschalige watervoorziening voor huishouding en irrigatie, verbetering van grond, enzovoorts
  • het sponsoren van studenten t.a.v. vervolgopleidingen op middelbaar en universitair niveau

In 2019 / 2020 zal door het bestuur van deze stichting het besluit worden genomen  om de activiteiten voor te zetten via een tweetal stichtingen die ook in Gambia werkzaam zijn. Het betreft de Dawda Stichting Gambia en de Yiriwaa Foundation. Deze laatste stichting heeft een bestuur in Nederland en in Gambia. In Gambia is de organisatie o.a. in handen van Barbara Somers die we van de VSG (Verenigde Stichtingen Gambia) kennen. De Yiriwaa Foundation  zal zich gaan bezig houden met de opleidings- en scholenkant en de Dawda Stichting Gambia met de bredere ondersteuning en ontwikkeling van het dorp.

Als eerste project is er in overleg met o.a. Michael en Henriëtte gekozen voor ons Mimi Moto Cooker project. (op onze site kunt u hier veel over lezen) De bevolking van Tumani Tenda zal gaan kijken in Somita hoe een en ander daar werkt en de Alkalo en de inwoners van het dorp zullen zich achter deze ontwikkelingen moeten scharen. Het department of community development zal hierbij gaan ondersteunen.

Op 16 november 2021 is het formele besluit genomen om het Tumani Tenda Development Fund te ontbinden en het batige saldo aan de Dawda Stichting Gambia over te boeken. Het TTDF staakt haar activiteiten per per 01.01.2022 en gaat vervolgens over tot ontbinding. Alle rapportages worden op de website www.tumanitenda.nl gezet en deze website zal het gehele jaar 2022 in de lucht blijven. Het is belangrijk om de mensen goed te informeren die deze stichting zoveel jaren hebben ondersteund. Wanneer de formaliteiten zijn afgerond zal er een advertentie worden geplaatst in een landelijk dagblad. Beide besturen gaan ervan uit dat rond april/mei 2022 het gehele traject afgerond zal zijn. Uiteraard zal een deel van het batige saldo worden doorgezet naar de Yiriwaa Foundation en zal de rest worden gereserveerd op onze balans t.b.v. projecten in Tumani Tenda.

Er is een samenwerking ontstaan tussen het VDC van Somita en het VDC van Tumani Tenda. Het dorp Tumani Tenda heeft een nieuw VDC en een nieuwe Alkalo, allemaal krachtige jonge mensen. Fankas ( de echtgenoot van de Nederlandse consul) heeft een verbindende rol in het dorp.

In november 2023 werd tijdens een bezoek aan Tumani Tenda een cashproject gestart voor een tweetal vrouwengroepen. Het welkom was overweldigend en de groep werd met zang en dans door kleurig uitgedoste vrouwengroepen ontvangen alsmede door het VDC en de nieuwe Alkalo. Een oudere groep en een jongere groep kregen ieder een cheque van € 1.250,00 ( Dalasi 90.000,00 ) waarmee ze een zelf te kiezen project kunnen financieren. Direct hierna werden de cash bedragen overhandigd en niemand had ooit dit soort bedragen in cash gezien, er werd emotioneel gereageerd. Ze beloofden te bewijzen dat ze in de toekomst krachtig en trots deze toekomst gestalte zouden kunnen en willen geven. Hun beslissingen moeten ze zelf kunnen  maken gestoeld op vertrouwen en respect. In 2024 gaan we horen welke projecten door de dames werden gekozen. Op de foto hieronder de overdracht van de cheques door onze voorzitter in het bijzijn van de Alkalo van Tumani Tenda.

   

.