Uitbreiding watersysteem nadert zijn voltooiing.

8 februari 2019

GAM Solar is deze dagen bezig met de aanleg van het solarsysteem en de pomp en daarnaast met de aansluiting op het bestaande systeem en de voorraadtanks. In de komende weken kunnen de inwoners van het uitbreidingsgebied ook over water beschikken uit hun eigen put. Weer een prima samenwerking tussen Dawda Stichting Gambia, OB Construction & Engineering, GAM Solar en de Gebroeders van den Boschstichting. Dank aan iedereen.

    

Donatie Euro 5.000,00 van de Gebroeders van den Boschstichting

5 februari 2019

Onlangs hebben we van de Gebroeders van den Boschstichting uit Cuijk een donatie van Euro 5.000,00 ontvangen ten behoeve van de uitbreiding van het watersysteem in Somita. Het bestuur heeft besloten om dit project financieel te steunen waarbij de middelen specifiek besteed zouden moeten worden aan het solarsysteem waarmee de pomp e.d. worden aangedreven. We zijn de Gebroeders van den Boschstichting zeer erkentelijk voor deze prachtige donatie en we zullen u in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang m.b.t. dit project en de besteding van de middelen.