CASH PROJECT SOMITA 2022

Aan het einde van 2022 zal een start worden gemaakt met ons cash project. Onder de titel ” unconditional cash transfer ” worden er wereldwijd projecten opgezet om mensen in arme landen te helpen een eigen inkomen en bestaan te creëren. Ook onze koningin Maxima houdt zich bezig met deze vorm van hulp aan ontwikkelingslanden. Het zijn de mensen ZELF die moeten bepalen wat er moet gebeuren, wat goed voor hen is en welke middelen er daarvoor nodig zijn. Wanneer we mensen uit de cirkel van armoede en uitzichtloosheid willen halen dan zullen we gewoon een bedrag in hun handen moeten geven waarmee ze zelf hun toekomst kunnen bepalen.
Er is veel literatuur over deze nieuwe manier van hulpverlening, gewoon geld geven zonder voorwaarden, projectdoelen en zonder terugbetaling. Mensen ter plekke weten weten zelf heel goed hoe ze hun eigen situatie en toekomst kunnen verbeteren alleen ontbreekt het aan middelen. Onze opzet is om 3 vrouwengroepen elk een bedrag in contanten te geven zonder verdere condities en verplichtingen. In heel veel landen zijn dit soort projecten al succesvol omdat men gezamenlijk bepaald wat er met het geld gebeurd. Belangrijk is dat de vrouwen naast het ontvangen van het geld ook de mogelijkheid moeten krijgen voor trainingen op financieel gebied en ontwikkelen van andere vaardigheden ! Mogelijk dat onze projectmanager Bakary Badjie hen hierin kan ondersteunen.

Op 20 november 2022 werden tijdens een officiële bijeenkomst 3 cheques van ieder GMD 120.000,00 ( bij een koers van 60 is dit € 2.000,00 per cheque ) uitgereikt door de VDC aan de vrouwengroepen uit Somita. Met deze bedragen kunnen ze zelf projecten bedenken en uitwerken en dit kan echt van alles zijn. Zij zelf bepalen gezamenlijk wat de beste besteding is van deze bedragen. De volgende groepen kregen een cheque:
Kafoo Jarro bestrijkt het gebied vanaf de markthal naar het oosten. In deze groep zitten 121 vrouwen. Kafoo Temasu omvat het gebied vanaf de weg naar de clinic tot de markthal en heeft 160 aangesloten vrouwen. Kafoo Baduma ( “below the river” ) zit vanaf de weg naar de clinic in westelijke richting. Zij hebben 218 vrouwen.
De vrouwengroepen gaan allemaal bijeenkomsten beleggen met hun achterban waarin ze projecten gaan bespreken. Hun projecten worden besproken met de VDC. Amie Colley ( de vrouw van VDC voorzitter Alieu en lid van de National Assembly, het parlement ) zal de vrouwen begeleiden en ondersteunen. Onze projectmanager Bakary zal de administratieve begeleiding verzorgen. We zijn zeer benieuwd naar de toekomstige projecten en zullen u op de hoogte houden in 2023. 
Tijdens het bezoek van juni 2023 bleek dat de 3 groepen inmiddels zijn gestart. Een groep heeft zaden voor de tuin gekocht in grote hoeveelheden waardoor de prijs beduidend lager is. De opbrengsten uit de tuin worden verkocht en hiermee kan meer opnieuw investeren. Een andere groep heeft OMO en zeep in grote hoeveelheid gekocht (weer i.v.m. lagere prijs) en gaat dit ompakken in kleine hoeveelheden. Deze pakketjes worden verkocht. De derde groep heeft voor een combinatie van beide gekozen. In de eerste 3 maanden na de start is er per project al zo’n GMD 17.000,00 verdiend.