CASH PROJECT SOMITA 2022

Aan het einde van 2022 zal een start worden gemaakt met ons cash project. Onder de titel ” unconditional cash transfer ” worden er wereldwijd projecten opgezet om mensen in arme landen te helpen een eigen inkomen en bestaan te creëren. Ook onze koningin Maxima houdt zich bezig met deze vorm van hulp aan ontwikkelingslanden. Het zijn de mensen ZELF die moeten bepalen wat er moet gebeuren, wat goed voor hen is en welke middelen er daarvoor nodig zijn. Wanneer we mensen uit de cirkel van armoede en uitzichtloosheid willen halen dan zullen we gewoon een bedrag in hun handen moeten geven waarmee ze zelf hun toekomst kunnen bepalen.

Er is veel literatuur over deze nieuwe manier van hulpverlening, gewoon geld geven zonder voorwaarden, projectdoelen en zonder terugbetaling. Mensen ter plekke weten weten zelf heel goed hoe ze hun eigen situatie en toekomst kunnen verbeteren alleen ontbreekt het aan middelen. Onze opzet is om 5 vrouwengroepen elk een bedrag in contanten te geven zonder verdere condities en verplichtingen. In heel veel landen zijn dit soort projecten al succesvol omdat men gezamenlijk bepaald wat er met het geld gebeurd. Belangrijk is dat de vrouwen naast het ontvangen van het geld ook de mogelijkheid moeten krijgen voor trainingen op financieel gebied en ontwikkelen van andere vaardigheden ! Mogelijk dat onze projectmanager Bakary Badjie hen hierin kan ondersteunen.