We stoppen met de inzameling van oude kleding.

Dinsdag 7 mei 2019

Vanaf vandaag is er geen inzameling meer van oude kleding, schoenen, tassen etc. etc. Door de prijsdalingen van de afgelopen tijden is het niet meer mogelijk om een en ander rendabel te doen. Onze partner Leger des Heils komt daarom de kleding niet meer ophalen. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten en daardoor moeten we helaas stoppen.

We willen iedereen bedanken die in de afgelopen jaren kleding hebben gebracht ten behoeve van onze projecten. Natuurlijk ook onze hartelijke dank aan partner Leger des Heils die iedere 2 weken de kleding kwam ophalen. Ook SPES uit Milsbeek willen we hartelijk danken voor de steun, van hen kregen we de overgebleven kleding van de rommelmarkt in juni.

Nogmaals iedereen bedankt en ……… natuurlijk kunt u onze stichting op andere wijze blijven steunen !