BELEIDSPLAN Dawda Stichting Gambia

Dawda Stichting Gambia heeft als doelstelling om het milieu, de watervoorziening, het onderwijs, de huisvesting en de economische ontwikkeling van het dorp Somita in Gambia te bevorderen. Met name zal de focus worden gelegd op de vrouwen, jeugd en kinderen van het dorp. Middels projecten proberen we hun leefomstandigheden te verbeteren en uiteindelijk te zorgen voor hun zelfredzaamheid.  De projecten moeten door de inwoners van Somita zelf worden gedragen en onderhouden. Sustainability (duurzaamheid) is een trefwoord alsmede ECO (Empowerment, Capacitybuilding en Ownership) De laatste jaren groeit het dorp snel door waardoor er nog meer dan voldoende te doen is in de komende jaren.

Het bestuur, medewerkers en soms donateurs bezoeken Somita 1 of 2 maal per jaar (uiteraard op eigen kosten) en tijdens deze bijeenkomsten worden de lopende projecten bekeken, projecten van het betreffende jaar gestart en worden in dorpsbijeenkomsten nieuwe projecten geformuleerd voor het jaar erna. Tijdens deze bijeenkomsten komen er afvaardigingen van de mannen, vrouwen, jeugd en ouderen en zij overleggen met elkaar over projecten voor de toekomst. Gezamenlijk met onze stichting wordt bepaald welke projecten haalbaar en noodzakelijk zijn. Het VDC (Village Development Committee, de dorpsraad) werkt een en ander daarna met ons uit.

In onze jaarverslagen kunt u precies lezen welke projecten er werden uitgevoerd in de afgelopen jaren. Voorbeelden zijn de aanleg van waterleidingen in het dorp. Doordat het VDC een kleine waterbelasting int kan men zorgdragen voor reparaties, vervanging, onderhoud etc. Ook de realisatie van een grote markthal zorgt voor inkomen in het dorp doordat winkeltjes en tafels worden verhuurd. Hierdoor onstaat er ook ondernemerschap en kan men voorzien in inkomen. Als laatste voorbeeld noemen we de realisatie van het Communitybuilding. In dit dorpshuis kan men bijeenkomen om recht te spreken, te vergaderen en daarnaast zijn er enkele kamers die men kan verhuren aan passanten. Ook weer income generating activiteiten dus. Uiteraard wordt er ook noodhulp verleend zoals in 2020 tijdens de coronacrisis.

Het inkomen van de stichting wordt verkregen door giften van donateurs, giften van stichtingen en bijv. legaten. In ons jaarverslag wordt dit uitgebreid beschreven. De projecten worden uitgevoerd naar gelang er middelen beschikbaar zijn. Zo kunnen we dus pas aan het einde van een boekjaar zien welk bedrag er in het volgende jaar kan worden besteed aan nieuwe projecten. In principe zijn er beperkte reserves omdat alle inkomsten weer worden besteed t.b.v. de projecten.

Op onze website treft u alle gegevens aan van onze stichting zoals RSIN nummer, adressen en telefoonnummers van het bestuur, secretariaatsadres, projecten, financiële verantwoording etc. Indien u vragen heeft over onze stichting dan staan we u graag te woord. (zie contact)