Omar heeft een bakkerij geopend in Somita.

Vrijdag 24 december 2021

Omar heeft in Somita een bakkerij geopend waar tapalapa (brood) wordt gebakken ten behoeve van Somita alsmede de omliggende dorpen. In deze bakkerij zijn weer een aantal dorpsgenoten werkzaam die hierdoor in hun levensonderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien. Omar heeft dit helemaal zelfstandig gerealiseerd en hieruit blijkt dat er inmiddels een echte zakenman werkzaam is in Somita. Er zijn veel ideeen en de financiering regelt hij zelf vanuit zijn bedrijven. Een prachtig verhaal weer zo aan het einde van dit jaar. En ……. wanneer u een keer in Somita bent dan kunt u zelf de tapalapa van Omar’s bakkerij proeven.

Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022.

Vrijdag 24 december 2021

Bestuur en medewerkers van onze stichting bedanken al onze donateurs en sponsoren voor de fantastische steun in 2021 en wensen iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2022. We zijn helemaal gemotiveerd om ook in 2022 weer aan de slag te gaan met onze vrienden in Somita. ABARAKA …… dank u wel.

Toch nog veel problemen met de productie van pellets.

Donderdag 23 december 2021

Er is nog steeds een probleem met de productie van de pellets t.b.v. de MIMI MOTO cookstoves. Het is een technisch proces waarbij pindadoppen moeten worden verwerkt tot pellets, de biobrandstof voor de cookstoves. Men is doorlopend bezig om de machine goed af te stellen, het vochtgehalte te reguleren en de druk op het juiste niveau te brengen. Er is al veel tijd besteed aan dit proces en hierdoor loopt de uitlevering van de cookstoves ook vertraging op. Onze vrienden in Somita krijgen wel steeds meer kennis van dit proces en met vallen en weer opstaan moet het uiteindelijk toch gaan lukken denken we. We vertrouwen erop dat ze het geduld op kunnen brengen om een en ander tot een succes te maken.

David gaat zijn eigen winkel beginnen, een prachtig verhaal.

Woensdag 21 december 2021

Toen we in 2007 voor de 1e maal naar Gambia gingen, kwamen we op het strand David tegen, hij had van wrakhout een werkplek gemaakt waar hij verse vruchtensapjes verkocht aan de toeristen. Hij was zeer arm en kon zijn gezin nauwelijks onderhouden. Maar hij bleef altijd lachen en wanneer we in Gambia waren gingen we altijd bij hem langs. In de loop van de jaren groeide het toerisme in Gambia en werden de hotels steeds meer all-inclusive waardoor de plaatselijke verkopers geen handel meer hadden. En dan teisterden ook nog corona en een zware storm het land waardoor alles tot stilstand kwam. Door gerichte giften van onze donateurs was het mogelijk om David en zijn familie te voorzien van financiele middelen waarmee zij huur konden betalen en voedsel konden kopen. David zorgde ook goed voor zijn omgeving, hij maakte voedselpakketjes voor zijn buurt. (zie vorige nieuwsberichten) Maar een grote wens bleef, hij zou zo graag een eigen zaak willen openen waarmee hij in het onderhoud van zijn gezin zou kunnen voorzien.  Dank zij een speciale aktie werd door fantastische donateurs van onze stichting een bedrag van Euro 2.000,00 bij elkaar gebracht ten behoeve van de Building Materials Shop voor David. Met dit bedrag kan hij de eerste maanden huur betalen, inventaris aanschaffen en een startvoorraad kopen. En het is inderdaad gelukt, David is ondernemer in Gambia, heeft een winkel in Sukuta aan een drukke weg en kan zijn geluk niet op. Hij wordt begeleid door een neef die ook een grote zaak elders heeft en ter zake kundig is. DANK aan onze donateurs die dit bedrag bij elkaar brachten speciaal voor David en zijn familie. De Gambianen zeggen dan …… ABARAKA.

 

Solarverlichting voor de politie in Somita.

Vrijdag 19 november 2021

Tijdens het bezoek van afgelopen week is er namens onze stichting een solarlamp afgegeven aan de politie in Somita. Het probleem is dat is zij ‘s-nachts de doorgaande weg moeten controleren en het is daar bijzonder donker doordat er geen straatverlichting is. Met gevaar voor eigen leven staan de politiemensen op deze weg. Met deze lamp die overdag wordt opgeladen kan men ‘s-nachts bijlichten. Ze waren erg blij met deze geste en hij werd direct gebruikt.

Vrijwilligers zijn weer terug na een week Gambia. Nieuwsbrief 40.

Vrijdag 19 november 2021

Eric, Ton en Ricardo zijn een week naar Gambia geweest om daar bij te praten en verschillende zaken op te starten. In nieuwsbrief nr. 40 leest u meer over deze trip. Uiteraard binnenkort ook meer nieuws op deze website over de nieuwe winkel van David en het jongerenprogramma van Ricado.

Steun aan het Gambiaanse Rode Kruis

Dinsdag 24 augustus 2021

Dawda Stichting Gambia heeft een donatie gedaan van Euro 1.000,00 aan het initiatief van de VSG (Verenigde Stichtingen Gambia) om het Gambiaanse Rode Kruis te steunen met hun hulp in het kader van de stormschade van medio juli dit jaar. In totaal is er een bedrag van Euro 3.750,00 bij elkaar gebracht door de verschillende aangesloten stichtingen en particuliere personen. Hieronder de uitleg over de besteding van deze middelen door het GRCS (Gambian Red Cross Society) en de verantwoording.

Bijeenkomst 9 augustus, 14:00 De Gambia Red Cross Society

Deelnemers:

VSG: Henriette Sonko & Jip Ceesay – van Scherpenzeel

RC: Directeur Programma’s en Operaties: Dhr. Abdoulie Fye.

Momenteel zijn er 3 belangrijke partners die tegemoet komen aan de behoeften van mensen die door de storm zijn getroffen, namelijk de Gambia Red Cross Society, national disaster management agency en world food program. Ze hebben wekelijkse coördinatievergaderingen en delen de database van rampenschade en -ondersteuning. Zij coördineren hun inspanningen en de uitbetaling van de middelen.

De reactie van het Rode Kruis van Gambia is tweeledig. Het eerste onderdeel is onderdak en het tweede onderdeel is voedsel en huishoudelijke artikelen. De steun zal worden verleend als een geldoverdracht met Qmoney, om ervoor te zorgen dat begunstigden het geld kunnen besteden aan items die in hun specifieke situatie nodig zijn en om de transparantie van de gebruikte middelen te vergroten. Het bedrag dat begunstigden ontvangen voor onderdak is een totaal van D22500 en voor voedsel en huishoudelijke artikelen is het D7906.

Gegevens zijn verzameld via hun netwerk van vrijwilligers. Dit was een uitdagende operatie, omdat veel gemeenschappen moeilijk te vinden zijn. Verschillende locaties van Het Rode Kruis, zoals die in Nederland, ondersteunen het verzamelen van gegevens. Na het verzamelen van gegevens gaat een team ter plaatse om de informatie te verifiëren die door de gegevensverzamelaars is verzonden, dit om dubbele invoer te voorkomen, ondersteuning bij het activeren van Qmoney en om elk ander wangedrag te voorkomen.

Op basis van 15 criteria is een lijst met de meest kwetsbare huishoudens ontwikkeld. Voorbeelden van deze criteria zijn door vrouwen geleide huishoudens, mensen in het huishouden met een handicap en meer. Het GambiaAnse Rode Kruis met het geld dat ze nu hebben zal in totaal 500 huishoudens helpen, in de regio’s North Bank en West Coast zullen 200 huishoudens onderdak en voedsel – huishoudelijke geldoverdrachten ontvangen en 300 huishoudens voedsel – en huishoudelijke overdrachten ontvangen. Het WFP en het NDMA ondersteunen andere begunstigden. Er zijn meer huishoudens aangegeven die hulp nodig hebben en deze kunnen worden geïdentificeerd in de gemeenschappelijke database.  Via het VSG netwerk werd in totaal 3750 Euro gedoneerd door leden en niet-leden. Dit kan tien huishoudens ondersteunen met een opvangpakket. Door overleg met het Red Cross Disaster Management team is besloten om 10 huishoudens in URR te ondersteunen waar weinig ondersteuning is gegeven en de storm ook veel huishoudens heeft getroffen. Er is afgesproken dat het Rode Kruis, uit de database, de 10 huishoudens zal identificeren die uit onze fondsen zullen worden ondersteund. We zullen de informatie vertrouwelijk behandelen, maar de ondersteuning is verifieerbaar voor ons en zal ook worden geregistreerd in de database zoals overhandigd door VSG.

Gambia getroffen door zeer zware storm.

Vrijdag 9 juli 2021

Gambia is deze week getroffen door een zeer zware storm die heel veel schade heeft veroorzaakt en de nodige wateroverast heeft veroorzaakt. Heel veel huisjes werden vernietigd en veel gezinnen zijn op dit moment dakloos. Veel huisjes zijn van leem en hebben geen fundering, een eenvoudige prooi voor de zware windhoos. Er is veel behoefte aan bouwmaterialen en bouwploegen (waaronder die van Omar) zijn druk in de weer met wederopbouw. We hopen dat de prijzen van materialen niet al te veel zullen stijgen. Er wordt helaas veel hout uit de bossen gehaald voor de bouw en dit geeft weer ontbossing hetgeen slecht is voor het toch al kwetsbare milieu in Gambia. Inmiddels zijn er doden te betreuren.

         

             

Jongerenproject gestart in Somita.

Zondag 25 juli 2021

Enkele maanden geleden is er een begin gemaakt met een jongerenproject in Somita. Namens onze stichting is Ricardo Avila Soria hierbij betrokken. Samen met Bakary, Ismaila en Seedy See is inmddels de Federation of Somita Youths opgericht. Ze zijn aan het werk gegaan met de interesses, toekomst en mogelijkheden van de jeugd en hebben inmiddels gesprekken gehad met de VDC. Er zijn heel veel ideeen maar voorlopig gaat men 2 projectideeen verder uitwerken.

  1. Opzetten van een jongerenfarm waar men jongeren opleidingen in landbouw en veeteelt kan geven en waar men voedsel kan telen voor de bevolking. De jongeren willen hierbij ook verder kijken naar bijv. de verwerking van producten. Als voorbeeld noemen ze de teelt van pepers die vervolgens worden verwerkt tot peper saus. Ook bij de kippenteelt wil men de kip gaan verwerken en verpakken t.b.v. de retailmarkt.
  2. Opzetten van een jongeren recreatie centrum met o.a. een voetbalveld en een volleybal- en basketball veld. Hierdoor geeft men de jeugd vrijetijdsbesteding, men houdt ze van de straat en het is ook nog gezond.

Inmiddels worden de ideeen uitgewerkt door de deelnemers aan dit project en het bestuur van onze stichting is in afwachting van de resultaten. Na ontvangst van een goed uitgewerkt plan gaan we bekijken wat onze stichting hierin kan betekenen. Het is in ieder wel weer een bijdrage om de jeugd in eigen land te houden en niet te laten vertrekken  naar Europa.

   

De VDC is blij, de eerste honing is geoogst en wordt klaar gemaakt voor verkoop.

Maandag 5 april 2021

De bijenkolonie is gegroeid en inmiddels is de eerste honing geoogst. Hij wordt geslingerd en door doeken gezuiverd. Daarna gaat de honing in flesjes t.b.v. de verkoop. Op de foto’s is de bijencommissie aan het werk. Alweer een prima geslaagd project waaruit voeding t.b.v. het dorp en inkomsten worden gegenereerd.