Zeer enthousiaste groep is terug vanuit Somita.

Zondag 3 december 2022

Van 9 t/m 23 november is er weer een groep naar Somita geweest onder aanvoering van onze voorzitter en zijn echtgenote. Er is heel veel gedaan en besproken, Eric komt hier zeker binnenkort in een nieuwsbrief op terug. Iedereen was dol enthousiast toen men terug was en ik wil u het onderstaande persoonlijke bericht van Frank Lamers (hij was er voor de 1e maal) niet onthouden. Vooral in deze tijden is het een mooie gedachte.

In deze donkere tijden (oorlogen, financiële problemen, achteruitgang milieu, en zo verder) hebben we allemaal behoefte aan positief nieuws. Zeker rondom deze Kerstperiode. Ik heb goed nieuws. En vanuit dichtbij ook nog. Vaak weet je het niet maar ook in ons Milsbeek en Gennep zijn mensen actief die de wereld wat mooier willen maken. Zo maar, onopvallend aanwezig. Zo is daar Dawda Stichting Gambia. Met de wortels in Milsbeek/Gennep. Al ongeveer 15 jaar geleden is het dat deze stichting is opgericht met als doel om mensen in een, vrij willekeurig, dorp in Gambia te helpen. Gambia is het kleinste en tevens armste land in Afrika. Die mensen kunnen wel wat hulp gebruiken.
Op uitnodiging van deze hulporganisatie heb ik een week in dit land doorgebracht en heb daar met eigen ogen mogen ervaren hoe daar te werk gegaan wordt. Ik verbleef ( met 2 mede Nederlanders) zo’n 150 kilometer landinwaarts, ver van de stad, echt in het binnenland, waar blanke mensen zelden komen. We woonden in een huisje tussen de plaatselijke bevolking (want hotels zijn er daar niet)  en leefden een week het leven zoveel mogelijk zoals ze dat daar ook doen. Met een beperkt menu ( geen vis, vlees, zuivel, groenten, snoep/chips, koffie  of alcohol) met rijst en brood. In Gambia is momenteel geen honger. Er is net genoeg eten om te leven. Ze zeggen dat ze werken van “ hand to mouth”, dus alles wat ze vandaag verdienen is nodig om eten van te kopen. Kleine reserve voor in de regentijd als er niet gewerkt kan worden en voor kleding, maar dan is het ook echt op. Er is dus geen geld om iets te kopen voor ontspanning, om te wonen, voor vervoer, of om iets te ondernemen. Want om iets op te starten, hoe klein ook, zul je eerst moeten investeren. De kosten gaan altijd voor de baten. En geld om die kosten op te brengen is er niet.
En daar komt onze stichting in beeld: nadat er 67 (!) watertappunten in het dorp aangelegd zijn is de focus gelegd op het op touw zetten van diverse projecten. Het principe is dat het VDC (village development committee) met plannen en ideeën komt uit de bevolking waarvan ze graag zouden zien dat die opgestart kunnen worden. Als de kosten in beeld gebracht zijn en er een soort business plan is opgesteld, financiert onze stichting het plan. Denk aan het opzetten van een kippen-farm, een sinaasappelboomgaard, faciliteren van een bescheiden ziekenhuisje, ervoor zorgen dat de ambulance blijft rijden, bijspringen bij projecten op scholen etc. Maar ook het opzetten van markthal zodat er niets meer langs de weg in stof en zon verkocht hoeft te worden en zelfs een micro-kredieten bank is er opgezet. Hier worden kredieten verstrekt tot ongeveer 80  Euro. Veel geld in Somita, Gambia.
In dat kader is er een nieuw project gestart gedurende mijn verblijf daar: het cash-project. Er zijn 3 vrouwen-organisaties in het dorp die grote groepen vrouwen vertegenwoordigen. Zij krijgen voor Gambiaanse begrippen een fiks bedrag dat ze naar eigen inzicht mogen besteden, met als enige ‘randvoorwaarde’ om er zelf beter van te worden. Hoe, op welke manier, dat mogen ze zelf bepalen. Ik heb mogen zien wat relatief kleine investeringen doen met een dorp, met een bevolking. Zonder ze iets op te leggen, zonder ze naar Europees voorbeeld te veranderen, maar alleen eigen ideeën, eigen inzet en eigen controle door het VDC. Als ik zie hoe dankbaar die mensen zijn, hoe gastvrij, hoe enthousiast om met onze steun projecten te ontwikkelen, dan weet ik dat er veel mensen met een klein bedrag echt vooruit geholpen kunnen worden. Want let op: het is geen ontwikkelingshulp, ze hoeven echt niet ontwikkeld te worden daar, maar ze hebben hulp nodig bij het opstarten van eigen initiatieven. En dat is wat de stichting doet.
Geïnteresseerd: Dawda Stichting Gambia (https://www.dawdasg.nl) , elke hulp (financieel of in een andere vorm) is welkom . Dus mocht u ideeën hebben om de stichting te steunen, toernooien, fancy fairs of elke andere vorm van support …. wij denken graag met u mee !
Om deze donkere dagen toch goed door te komen mijn tip: wellicht begint de verbetering van de wereld bij u in de straat ! Zonder het te weten. Er zijn altijd (al lijken ze vaak niet aanwezig te zijn) mensen die zich het lot van de wereld aantrekken en er ook daadwerkelijk iets aan willen doen. En u kunt daarbij helpen.
Toch fijn om te weten.

  Frank in full action, dansend met de vrouwengroepen.

Er gaat binnenkort weer een team naar Gambia.

Zaterdag 5 november 2022

De komende week gaat er weer een groep naar Somita in Gambia. Na de lange coronaperiode wordt er van beide zijden uitgekeken naar een ontmoeting. De groep zal heel veel zaken aanpakken, o.a. start van de projectmanager, het cash project, samenwerking met het dorp Tumani Tenda, lopende projecten bekijken en natuurlijk de opening van de 2e fase van de Markthal.  Na terugkomst komt er weer een uitgebreid verslag van dit bezoek door onze voorzitter. We wensen het team een goede reis en een behouden terugkomst in goede gezondheid. ( op de foto bezoekende team in 2018)

Rampspoed in Gambia.

Zaterdag 29 oktober 2022.

Op 30 en 31 juli van dit jaar is er 25% van de jaarlijkse neerslag in 2 dagen gevallen met verstrekkende consequenties. Hoge temperaturen, veel wind en heel veel regen brachten dus weer rampspoed in dit arme land. Er waren veel slachtoffers en er was veel schade. Men geeft dit sinds 1998 niet meer meegemaakt. Er is nog steeds veel hulp nodig, we helpen waar we kunnen. Helpt u ons ?

Het 2e deel van de markthal is gereed.

Vrijdag 28 oktober 2022

De uitbreiding van de markthal is opgeleverd door onze aannemer Omar en zijn medewerkers. Een uitgebreid beeld van de bouw treft u aan onder projecten.

Manager projecten is aangesteld.

Woensdag 7 september 2022

Onlangs is er een MUO (memorandum of understanding)  getekend tussen onze stichting in de VDC en daarnaast tussen de VDC en Bakary Badjie. De overeenkomst regelt de aanstelling van een projectmanager t.b.v. onze projecten in Somita en heeft in eerste instantie een looptijd van 3 jaar. Bakary zal een managementtraining gaan volgen aan het MDI (Magagement Development Institute) waarvan de kosten worden gedragen door onze stichting. Het is een full-time job en zijn salaris incl. reis- en onkostenvergoeding zal GMD 6.000,00 bedragen. In Euro is dit ongeveer Euro 107,00 bedragen. Bakary was reeds werkzaam in het administratiekantoor waar5voor hij ook een accountancycursus volgde. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. dee nieuwe vaste medewerker in Somita. (zie ook “wie we zijn” > “organisatie Gambia”)

Uitbreiding Markthal Somita is gestart.

Woensdag 7 september 2022

Onze aannemer en goede vriend Omar heeft de tekeningen klaar voor de uitbreiding van de markthal in Somita. Dit project zal weer prima bij gaan dragen aan de financiele situatie van de VDC en dus aan de ontwikkeling van ons dorp. Onze stichting zal het gehele project financieren en de eerste materialen zijn reeds aangevoerd. Wanneer de eerste foto’s beschikbaar zijn dan zullen we deze direct op de website zetten.  ( op de bovenstaande foto het huidige compex)

Nieuwsbrief nummer 41 gereed en gepubliceerd.

Zondag 15 mei 2022

De nieuwe Nieuwsbrief nr. 41 staat klaar op onze website. Ga naar “Nieuws” > “Nieuwsbrieven ” en kies dan Somita 41. In deze Niuwsbrief leest u ook meer over onze samenwerking met Wilde Ganzen die steeds meer vorm begint te krijgen. Op de foto de winkel van David.

Pilot van het Jongerenproject van start, 3 dames gaan kappersopleiding doen.

Vrijdag 1 april 2022

De collegegelden zijn betaald en de kappersattributen zijn aangeschaft. Amie, Nyimansatou en Alimatou gaan beginnen aan hun opleiding die ongeveer 9 maanden zal duren. Dit is het eerste project in dit kader en we vertrouwen erop dat er nog vele zullen volgen. Nadat ze zijn afgestudeerd gaan we bekijken of er via de YMFS (Youth Micro Finance Somita) een micro krediet kan worden verstrekt om een kapsalon op te starten. We wensen de dames veel succes en we houden u op de hoogte. ( projecten > jongerenproject )

Jaarcijfers boekjaar 2021 zijn definitief.

Vrijdag 1 april 2022

Op maandag 28 maart j.l. zijn tijdens de bestuursvergadering van onze stichting de jaarcijfers goedgekeurd. Door de corona zijn er helaas heel weinig projecten gerealiseerd doch voor dit jaar verwachten wij weer veel nieuwe projecten aan te kunnen pakken. U leest hier uiteraard meer over op deze website.

De winkel van David begint te draaien !

Woensdag 16 maart 2022

De winkel die David onlangs opende met de steun van donateurs van onze stichting begint een succes te worden. Langzaam aan begint hij zijn draai te vinden en kan hij een inkomen verdienen voor zijn gezin en familie. We wensen hem heel veel succes en zullen u bij een volgend bezoek  uitgebreid informeren.