Veel activiteiten tijdens bezoek van oktober 2018.

24 december 2018

Tijdens het laatste bezoek in oktober van dit jaar zijn er veel projecten afgerond en opgestart. Hieronder ziet u een overzicht hiervan.

Overkapping ambulance.

De overkapping van de ambulance is inmiddels gereed. Hierdoor staat de ambulance niet meer constant in de brandende zon en is het in ieder geval iets koeler wanneer hij moet worden gebruikt. Daarnaast zal de bekleding e.d. niet zo snel afbreken door de zon en het ultraviolette licht. De foto ziet u hierboven.

Opknappen en verbouwen apotheek van het ziekenhuis.

De apotheek van het ziekenhuisje is flink aangepakt. Door de verbouwing zal het koeler zijn en er is minder licht. Er zijn nu betere omstandheden waaronder de medicijnenen kunen worden bewaard. M.b.t. de medicijnen is Ton Luckers druk bezig om een bestelling in Gambia te krijgen. Omdat hij gepensioneerd internist is kan hij deze bestellen. Helaas hebben we geen foto’s van deze verbouwing.

Opknappen en schilderen markthal.

De markthal die enkele jaren geleden werd geopend was weer aan een opknapbeurt toe. De beschadigde muren werden bijgeplamuurd en daarna geschilderd. Het oorspronkelijke groen heeft plaats gemaakt voor prachtig blauw. Het ziet er voor de komende jaren weer prachtig uit.

      

Uitbreiding watersysteem.

Doordat Somita in de laatste jaren flink is uitgebreid ontstaat er ook behoefte aan uitbreiding van het watersysteem. Een nieuwe put werd reeds geslagen doch de aanleg van de leidingen loopt enige vertraging op. De grond is verschrikkelijk hard door afwisselende zeer droge en zeer natte perioden. Hierdoor moet men met pikhouwelen de grond los slaan en daarna wegscheppen. Dit neemt heel veel tijd in beslag en er moeten toch enkele kilometers worden gegraven. Tijdens het laatste bezoek is besloten om een graafmachine in te zetten. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

      

Aanschaf Pellet Press.

Er is een pellet press aangeschaft om van takjes, pindadoppen, bladeren etc. etc. pellets te maken. Deze worden gebruikt om de Mimi Mote te vullen als brandstof. Tijdens het laatste bezoek bezocht de groep een groot terrein bij een fabriek voor pindaolie waar bergen met pindadoppen lagen. Deze worden niet gebruikt en blijven daar maar liggen. Prachtig materiaal (en gratis) om de pellet press te vullen. De financiering van de pellet press gaat met een micro-krediet dat de VDC (Village Development Comittee) van onze stichting ter beschikking heeft gekregen.

      

Opstarten Mimi Moto cookerproject. 

Na alle testen in Gambia en Nederland is ervoor gekozen om voor de Mimi Moto cooker te gaan. Er wordt een bestelling gedaan van ruim 125 toestellen compleet met zonnepanelen en verlichting en deze zullen aan de bevolking van Somita ter beschikking worden gesteld middels een micro-krediet. Wanneer men 2/3 heeft afbetaald dan zal de rest door onze stichting worden weggeschonken. Wanneer deze pilot een succes is zullen er meer worden besteld en gedistribueerd. Ook de overheid heeft inmiddels grote interesse getoond en de Nederlandse consul is ook betrokken bij deze pilot. Om u te laten zien hoe het was en zal worden hieronder de verschillen:

Tot nu wordt er gekookt in de huisjes. Veel rook en slechte lucht zorgen ervoor dat de gezondheid van de mensen zwaar onder druk staat en ook de muren kleuren hierdoor zwart. Veel longproblemen bij jong en oud. Daarnaast heeft men veel hout en/of houtskool nodig om het vuur aan de gang te houden. Het milieu heeft zwaar te lijden onder de houtkap en de uitstoot van CO2.

      

In de toekomst kookt men op de Mimi Moto. Door de “complete” verbranding is er bijna geen rook en voelt men zich beter boven het vuur. Door gebruik van pellets worden er restmaterialen gebruikt (o.a. de genoemde pindadoppen) en zal het milieu veel minder worden belast. Een mooie bijkomstigheid is dat er verlichting wordt meegeleverd die men in de huisjes kan gebruiken. Ook bij de armste gezinnen kunnen de kinderen nu ‘s-avonds hun huiswerk maken of lezen.

      

Nieuwsbrief nr. 31 staat klaar.

19 december 2018

Naar aanleiding van het bezoek eind november 2018 heeft onze voorzitter weer een nieuwsbrief samengesteld met daarin heel veel wetenswaardigheden en gebeurtenissen. Veel leesplezier zo aan het eind van dit jaar. Binnen enkele dagen verschijnt er nog een artikel over de verschillende projecten die zijn uitgevoerd. Nogmaals heel fijne dagen.

Alweer bijdrage van Mandala tekenen.

23 november 2018

Ons bestuurslid Mariette Corstjens geeft regelmatig cursussen Mandala tekenen. Opbrengsten hiervan gaan naar onze stichting. Onlangs werd er weer een cursus gegeven en de opbrengst van Euro 150,00 werd overgeboekt t.g.v. het uitbreidingsproject van het watersysteem in Somita. Mariette en alle cursisten …… hartelijk dank !!

Milieuvriendelijk koken in Gambia.

13 november 2018.

Tijdens het komende bezoek zullen er ook 2 kookapparaten worden getest waarmee milieuvriendelijker, gezonder en veiliger kan worden gekookt. De cookers van Mimi-Moto Cookstoves (www.mimimoto.nl) en van African Clean Energy (www.africancleanenergy.com) zullen worden getest samen met de bevolking en een afvaardiging van de overheid. Wanneer er een keuze is gemaakt dan zal er een project worden uitgerold waarbij de bevolking met de hulp van micro-kredieten een cooker kan aanschaffen. Vooruitlopend op de test in Gambia heeft het bestuur de cookers ook in Nederland getest. We zijn zeer benieuwd naar de ervaringen in Somita en gaan u hierover uiteraard nader informeren in de komende tijd.

      

Uitbreiding watersysteem in Somita.

13 november 2018

In de komende 2 weken gaat er weer een delegatie van onze stichting naar Somita. Het belangrijkste project zal de uitbreiding van het watersysteem zijn. Er is een tweede put geslagen (zie foto) van waaruit men de uitbreiding van het dorp van water gaat voorzien. Het graafwerk voor de leidingen en de aanleg van het terrein voor zonnepanelen etc. wordt door de bevolking van Somita gedaan. Onze partner GAMsolar zal de installatie (pomp, leidingen, zonnepanelen, tappunten etc.) plaatsen. Een deel van deze uitbreiding wordt door het dorp zelf gefinancierd uit de opbrengst van de bijdragen die worden ontvangen uit het eerste project. De rest zal door onze stichting worden gefinancierd. De inwoners die gebruik gaan maken van dit nieuwe systeem zullen ook een bijdrage gaan betalen van waaruit weer onderhoud en vervanging t.z.t. kan worden  betaald. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

        

ZMLK school “de Kom” bedankt !!!

8 oktober 2018

Afgelopen zaterdag 6 oktober 2018 is er weer een grote zending naar Rossum getransporteerd voor vervoer naar Gambia. Deze keer bestond de zending o.a. uit een groot aantal dozen met sportkleding van onze partner “Stichting Zevenheuvelenloop Nijmegen” en een hele pallet met afgeschreven computers van ZMLK school “de Kom”uit Druten. Uiteraard zijn deze computers schoon gemaakt, nagekeken en nog van prima kwaliteit. We zijn iedereen bij “de Kom” zeer veel dank verschuldigd en zeggen ABARAKA (dank jullie wel) namens de inwoners van Somita in Gambia. 

De Kom is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. De Kom wordt bezocht door leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. Onder een meervoudige beperking verstaan wij een combinatie van een verstandelijke beperking en een lichamelijke beperking. Ook leerlingen met een IQ tot 35 met bijkomende problematiek vallen onder de categorie meervoudig gehandicapten. Daarnaast heeft De Kom veel leerlingen bij wie sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD of een hechtingsstoornis. De Kom heeft een afdeling voor speciaal onderwijs (leerlingen van 4 tot 13 jaar) en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (leerlingen van 13-20 jaar).

         

Rotary Cuijk-Maaskant weer in aktie.

24 september 2019

Zaterdag 22 september j.l. werd door Rotary Cuijk-Maaskant een avond gehouden in de Weijer te Boxmeer. Zij organiseerden deze avond i.s.m. The Young Talent Group. Naast een prima diner werd een echte terechtzitting gepresenteerd aan de aanwezigen die voor deze avond een ruime bijdrage betaalden. De opbrengst zou worden verdeeld tussen onze stichting en de harmonie uit Boxmeer. Na een geweldige avond en een uitstekend diner kon onze voorzitter een cheque van Euro 2.000,00 in ontvangst nemen. Deze opbrengst zal worden gebruikt voor het Cooker project waarover we u binnenkort meer zullen vertellen op deze site. Nogmaals een hartelijke dank aan onze vrienden en vriendinnen van de Rotary Cuijk- Maaskant.

Samenwerking op gebied van medicijnen.

9 augustus 2018

De Dawda Stichting Gambia is een samenwerking gestart met de Stichting Kinderen van Lamin in Gambia in verband met de aankoop van medicijnen. De Stichting Kinderen van Lamin heeft een hospitaal en daarin werken artsen en verpleegkundig personeel uit Nederland. Uiteraard gebruiken zij veel medicijnen die ze inkopen in Nederland en waarvoor de nodige vergunningen e.d. nodig zijn. Om Somita van de nodige medicijnen te kunnen voorzien (en tegen een redelijke prijs) werken we nu samen. Onze gepensioneerde internist Ton Luckers heeft contact met Annemiek de Koning van Stichting Kinderen van Lamin over de aard en omvang van de bestellingen. De eerste zending is nu onderweg met dank aan Ton en Annemiek. (www.kinderenvanlamin.nl)

Leuke kadootjes uit Gambia te koop in Gennep.

24 juli 2018

    

Eind oktober werd een gezellig winkeltje geopend in Gennep waar u originele en door creatievelingen gemaakte kadootjes kunt kopen. Onder andere de tassen die door de kleermaker van Somita JAMARA werden gemaakt zijn hier te koop. De opbrengst van de artikelen van onze stichting gaat voor 100% terug naar deze stichting. We bedanken Alexandra en Brigitte heel hartelijk voor hun inzet en enthousiasme. Nadere info onder het kopje DONEREN en daarna SOUVENIERS.