PROJECTEN

Voor een uitgebreide beschrijving van onze projecten verwijzen we graag naar de "nieuwsbrieven" elders op onze site. 

Eerste project in Somita 2007

eerste-project-2007

In 2007 werd ons eerste "projectje" gerealiseerd, het ziekenhuisje kreeg voor de eerste maal elektriciteit d.m.v. twee zonnepanelen. Daarnaast kreeg het gebouw een flinke opknapbeurt. 

Arabische School 2008-2009

arabic-school-2008-2009

De vervallen lokalen van de Arabische school werden gerenoveerd, er werd een nieuw toiletgebouw gebouwd en een nieuwe waterput geslagen. Er werden  ook 4 handwaterpompen gerepareerd.

Couscous Milling Machine 2008

couscous-milling-2008

Er werd een machine aangeschaft waarmee couscous en mais kunnen worden gemalen. Verlichting van het werk voor de vrouwen. Men maalt ook voor andere dorpen en dit levert inkomsten op. 

Grote waterproject afgerond in 2010

waterproject-2010

In 2010 werd een groot waterproject afgerond. Op meer dan 50 punten kan er nu water worden getapt in het dorp vanuit een watertank met een inhoud van 10000 liter. Deze wordt constant volgepompt.

Oprichting SVCU microkredietenbank in 2011

micro-kredietenbank-2011

Somita kreeg haar eigen microkredietenbank en de medewerkers werden door de stichting opgeleid. Inmiddels zijn er honderden bedrijfjes opgericht dank zij de steun van deze bank.

Aankoop Rice Milling Machine 2011

rice-milling-machine-2011

Met deze machine kan de rijst worden gescheiden van de plant. Een bezigheid die vroeger met de hand door de vroiuwen werd gedaan. Ook hier werkt men voor andere dorpen hetgeen inkomsten geeft. 

 

Renovatie watersysteem 2012

zonnepanelen-en-pomp-2012

De zonnepanelen en de grote waterpomp van het watersysteem waren nodig aan vervanging toe en dit werd gerealiseerd. Hierdoor werd de continuïteit van de watervoorziening verder gewaarborgd. 

 

Upper and Lower Basic School 2013

renovatie-upper-and-basic-school-2013

Oude verrotte houten- en lemen vloeren werden vervangen door betonnen vloeren. Daarna werd alles van binnen en buiten geschilderd. Er kwam ook nieuw schoolmeubilair.

 

Nieuwe Markthal Somita 2014

markthal-2014

De markthal is een verrijking voor het dorp. Hier kan men in alle seizoenen handel drijven. Kleine winkeltjes zijn er aan de zijkanten waar ook bedrijfjes zijn gevestigd. Er werd ook een grote toiletruimte gerealiseerd.

Cous Threshing Machine 2015

Alweer een nieuwe machine in Somita. Het zware werk van de vrouwen wordt hierdoor een stuk lichter. Met de opbrengst uit de werkzaamheden worden weer andere projecten gefinancierd. 

Renovatie Nursery School 2015

renovatie-nursery-school-2015

De school voor de allerkleinsten was ook aan een renovatie toe. Er werd een nieuwe put geslagen met een watersysteem, er kwamen nieuwe zonnecollectoren en links en rechts werden de nodige zaken opgeknapt. 

Upper- and Lower Basic School 2016

uitbreiding-upper-and-basic-school-2016

De uitbreiding voor de upper- and lower basic school was tot nu toe het grootste project dat we samen met MRC-Foundation Holland hebben uitgevoerd. Er werden ook ruim 100 computers geïnstalleerd.

Nieuwe Oil Press Machine 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tijdens het laatste bezoek in november 2016 werd er een nieuwe Oil Press Machine aangekocht. (deels met een microkrediet) Hiermee wordt uit de aardnoten de olie geperst. Uiteraard persen ze ook weer voor anderen waardoor er inkomsten worden gegenereerd. 

 

School krijgt kippenfarm in 2016

poultry-1

Voedselvoorziening is belangrijk in Somita dat de afgelopen jaren sterk groeit. Bij de school is nu een pilot gestart. Bij gebleken succes zal deze verder worden uitgerold in Gambia. Ook dit project biedt weer werkgelegenheid. 

 

Nieuwe ambulance Somita 2017

Eindelijk kon een nieuwe ambulance worden aangeschaft, deels vanuit onze stichting en deels door een eigen bijdrage vanuit Somita. De ambulance is nodig om patiënten over te brengen naar het Sulayman Junkung General Hospital in Bwiam.

 

Aanschaf nieuwe Power Tiller 2017

Met deze Power Tiller kan men de akkers machinaal ploegen. Omdat de grond altijd heel hard is hoeft men niet meer handmatig zeer zwaar te ploegen maar kan men dit geheel machinaal doen. 

 

Tweede kippenfarm skill-centre in 2017

Een tweede poultry (kippenfarm) werd gerealiseerd bij het skill-centre. Deze poultry wordt gerund door de vrouwen uit Somita en zij hebben een voorbeeld aan de eerste poultry bij de school die fantastisch loopt. 

Community Centre geopend in 2018

Al jaren in het een grote wens van het dorp om een Community Centre te hebben. In maart 2018 werd dit eindelijk geopend. Naast een grote zaal voor verschillende activiteiten zijn er 5 gastenverblijven gebouwd en een Gambiaanse keuken.

Uitbreiding watersysteem met zonnepomp in 2019

In het begin van 2019 is deze uitbreiding gereed gekomen. Een pomp die wordt aangedreven door zonne-energie zorgt voor het constant vullen van de opslagtanks. Het nieuwsbericht van 08.02.2019 geeft uitgebreidere informatie.

Start Mimi Moto cookerproject in 2019

Begin 2019 is een start gemaakt met een pilot voor de introductie van duurzame kooktoestellen. (Mimi Moto Cookers) Hierdoor zal de gezondheid, het milieu en het comfort in huis op een positieve manier worden beinvloed. Voor uitgebreide info zie nieuwsbericht van 24.12.2018 en tabblad "speciale projecten".

Motorloze 2e Pellet Press in 2019

Eind 2019 is er een tweede motorloze pellet press verscheept. Deze kan op verschillende wijzen worden aangedreven en dient voor de productie van pellets t.b.v. de Mimi Moto.

Start Beefarm project van BeeCause eind 2019

In de tweede helft van 2019 is er een begin gemaakt met een bijenfarm in de vrouwentuin van Somita. De bijenfarm wordt voorzien van een omheining. Zie ook "speciale projecten".

Voedselsupport Coronacrisis in 2020

Samen met Wilde Ganzen is een project gerealiseerd om in Coronatijd de voedselvoorziening op peil te houden i.v.m. hogere prijzen en de beperkende maatregelen.

Voedselsupport deel 2 Coronacrisis in 2020

Een tweede aktie geeft weer andere Gambianen voedselhulp in de Coronatijd. Ook werd zaaimateriaal en kunstmest aangekocht voor de groentetuin.

Water voor de vrouwentuin en bijenfarm in 2020

Begin 2020 werd een waterput geslagen in de vrouwentuin en een pomp, solarpanels, converter en buizensysteem met kranen aangesloten.

Somita Consumer Shop in 2021

Aan het begin van 2021 is deze shop functioneel. Inwoners kunnen in coronatijd hun basisboodschappen doen tegen gereduceerde prijzen. Onze stichting verstrekt micro-krediet t.b.v. de grote inkoopbedragen.

Voedselsupport en hulp stormschade in 2021

In 2021 werd de voedselsupport u.h.v. de coronacrisis voortgezet en daarnaast werd ondersteund n.a.v. de stormschade van juli 2021 d.m.v. een forse donatie aan de GRCS (Gambia Red Cross Society)

Watersysteem en afrastering tuin 2 in 2021

De 2e vrouwentuin kreeg in 2021 een aanvulling op het watersysteem en daarnaast werd er een omheining aangelegd zodat de oogst niet wordt opgegeten door loslopende dieren.

Eigen winkel, inventaris en voorraad voor David 2021

Eind 2021 hebben we dankzij de steun van vele donateurs onze vriend David kunnen helpen met een eigen winkel, inventaris en voorraad. Hiermee kan hij in eigen onderhoud voorzien.

Pilot jongerenproject en YMFS 2022

De pilot is gestart met 3 dames die een kappersopleiding gaan volgen en er zullen meer projecten gaan volgen. Zie ook "projecten".

Uitbreiding markthal fase 2 gereed november 2022

In de tweede helft van 2022 is men begonnen met de uitbreiding (verdubbeling) van de markthal. Eind oktober is een en ander gereed gekomen.

Drie Cash Projecten in december 2022


In december 2022 kregen 3 vrouwengroepen ieder GMD 120.000,00 waarmee ze zelf een project kunnen financieren.

Een elektrische Pellet Pers verscheept in 2023


In april gaat een elektrische pellet pers naar Somita zodat ons Mimi Moto project eindelijk kan worden opgestart. Het ziet er allemaal prima uit !

Start herinrichting GALDEP tuin in 2023.


Samen met Wilde Ganzen en VDC gaan we de verwaarloosde GALDEP tuin ombouwen naar een citrus boomgaard.

Twee Cash Projecten in november 2023


In November 2023 kregen 2 vrouwengroepen uit Tumani Tenda ieder GMD 90.000,00 waarmee ze eigen projecten kunnen financieren.