MIMI MOTO EN PELLET PRESS PROJECT

De Mimi Moto Cookstove welke wordt geleverd met een ingebouwde accu, grote- en kleine branderkamer, solarpaneel, bekabeling incl. USB aansluiting, grote- en kleine lamp en een vlamspreider waardoor verschillende maten pannen kunnen worden gebruikt. De prijs bedraagt Dalasi 5.400,00.

Onze stichting heeft 120 Cookstoves aangeschaft welke allereerst bij de armsten van het dorp worden geplaatst. Ze krijgen een micro krediet met een looptijd van 18 maanden waardoor er elke maand Dalasi 300,00 verschuldigd is. Wanneer men gedurende 15 maanden keurig betaalt dan worden de laatste termijnen kwijt gescholden. Hierdoor betaalt men uiteindelijk Dalasi 4.500,00 hetgeen in Euro's rond Euro 80,00 is. Reserveonderdelen zijn in Somita voorhanden.

 

Pellets uit biomassa.

De Pellet Press Machine is samen met de VDC (Village Develoment Committee) aangeschaft.  Met deze machine kan men  "pellets" maken die als brandstof dienen voor de Mimi Moto Cookstoves. Hierdoor zal de houtkap hopelijk drastig afnemen omdat men als brandstof voornamelijk pindadoppen zal gebruiken en andere biomassa die in ruime mate voorhanden zijn. Hieronder zijn de vrouwen aan het werk op deze uitgestrekte velden met lege pindadoppen. De pinda's worden uitgeperst voor hun olie.

Gelukkig werkt de Gambiaanse overheid mee, ook zij beseffen dat gezondheid, milieu en ontbossing belangrijke onderwerpen zijn. Op deze pagina ook een uitleg van de Mimi Moto organisatie met betrekking tot de consequenties van het gebruik van dit apparaat met de pellets.

Uitgestrekte velden met pindadoppen, overschot van de olieproduktie

Eerste pindadoppen worden gelost t.b.v. de Pellet Press in Somita juni 2019

De eerste zending Mimi Moto cookstoves staat gereed om uitgeleverd te worden. De commissie doet dit nog niet omdat men bij uitlevering graag de pellets mee wil leveren als brandstof. Omdat de Pellet Press nog niet goed werkt heeft dit even vertraging. Hieronder leest u hoe de status is m.b.t. de Pellet Press. Bij de Mimi Moto cookstrove krijgt men een zonnepaneel, hanglamp en een handlamp meegeleverd. Op deze wijze kunnen de kinderen ook bij stroomuitval 's-avonds nog leren en lezen. Op dit moment worden de eerste micro-kredieten reeds afgelost t.b.v. deze cookstoves. Er is heel veel vraag en daarom bekijken we op dit moment of er een tweede zending moet worden aangekocht. Probleem hierbij is dat we dan grotere hoeveelheden moeten afnemen gezien o.a. de vervoerskosten. Deze cookstoves worden namelijk in China gemaakt.

De eerste Pellet Press heeft een verkeerde matrijs. Wanneer de massa erin wordt geperst dan slaan de openingen helemaal dicht. We hebben tijdens ons bezoek in november de matrijs meegenomen en deze is inmiddels uitgeboord en zal binnenkort weer naar Somita worden verzonden. Daarnaast wordt er een nieuwe matrijs gekocht die van betere kwaliteit is. Ook zijn er inmiddels een tweede en een derde Pellet Press verzonden zodat de produktie voortvarend van start kan gaan. In de toekomst zullen er nog wel meer persen naar Somita gaan om hiermee een brede dekking te krijgen.

De eerste Pellet Press Machine.

Dit is de matrijs die helemaal dicht zit.

De vochtigheidsgraad moet goed zijn om een prefecte pellet te krijgen.

Opslag van pindadoppen begint vol te raken.

We vertrouwen erop dat binnenkort de eerste zending cookstoves zal worden uitgeleverd aan de nieuwe eigenaren. Men is al enige tijd bezig om het micro krediet af te lossen en wanneer de pellets in productie komen zal er flink schot gaan komen in dit project. Voor het vervolg zal een groter aantal cookstoves worden aangekocht en op dezelfde wijze worden gedistribueerd. Wanneer u de link hieronder aanklikt dan ziet u de flyer die is ontworpen voor deze vervolgactie.

cINFORMATIEFLYER Mimi Moto

Het zal nu om grotere aantallen gaan en dat betekent ook grotere investeringen. We zijn blij dat onze partners hier ook in meedenken en vooral doen ! Wanneer we weer naar Somita af kunnen reizen dan zullen we foto's maken van de pelletproduktie en de voortgang m.b.t. de uitlevering.

 

Eindelijk is de nieuwe electrische pelletpers binnen.


De nieuwe elektrische pellet pers.

Hulpstukken gemaakt door Toon.

We hebben in de afgelopen jaren nogal wat tegenslag gehad m.b.t. dit project. De pellet productie kwam niet op gang en er is lang nagedacht over de oorzaken. Na heel veel testen en onderzoeken, bezoeken brengen aan bedrijven en gesprekken met experts heeft ons technisch team nu de oplossing gevonden. Een nieuwe "elektrische" pelletpers werd besteld en is 13 februari 2023 geleverd. Hierdoor ontstaat veel minder wrijving en hitte en raken de matrijzen niet verstopt. De pindadoppen kunnen prima worden geperst maar ook ander organisch afval blijkt een goede brandstof te zijn ! Wanneer we deze pers op tijd in Somita krijgen dan zal een team erheen reizen om deze te installeren en instructie te geven aan de toekomstige operators. Bij volledige tevredenheid van alle partijen zal verder worden gegaan met de uitrol van de Mimi Moto kookstelletjes. Verder in de toekomst zal dit dan op grotere schaal gaan gebeuren. Hieronder het testen van de elektrische pers in Nederland door ons technische team.

De elektrische pellet pers is inmiddels vervoerd naar Gambia en in ons dorp aangekomen. Tijdens het bezoek van ons technisch team in juni 2023 werd de pers uitgepakt en helaas was de betonnen vloer nog niet gereed. Alles was compleet en e.e.a. werd in elkaar gezet. De aansluiting van elektriciteit is zeer primitief en werd daarom over gelaten aan de lokale elektro monteur. Er was geen goede zekering en men moest wachten op een grotere die niet iedere keer eruit sloeg. Daarna kon worden begonnen met het proefdraaien waarbij pindadoppen als biomassa zouden dienden. De machine blijkt dan helaas van zeer matige chinese kwaliteit en het lager is binnen de kortste keren kapot. Er is geen vervanging mogelijk met de diesel machines die er al staan en daarom wordt een tekening gemaakt en aan de plaatselijke smid gevraagd om een lager in elkaar te lassen. Dit lukt uitstekend en de pellet productie kan nu definitief beginnen. Er worden pellets gemaakt voor de eerste 7 Mimi Moto cookstoves die zullen worden uitgereikt. De capaciteit is veel te klein voor alle aanwezige cookstoves. Hieraan gaan we werken en er zijn op dit moment gesprekken met een aantal partijen over grotere en betere machines. Natuurlijk is het hierbij van groot belang dat er voldoende biomassa kan worden aangevoerd !!


Pellet pers uitpakken en controleren.


Daarna aansluiten.


Ruimte pellet pers met erachter opslag biomassa.


Hij staat klaar voor de 1e test.


Problemen, lager gaat kapot.


De elektrische installatie.


Het lokaal gemaakte lager.


Lokale smid levert maatwerk.


Pindadoppen als biomassa voor de pellets.


De eerste pellet productie met de nieuwe pers.


Operators krijgen uitleg.


Ze krijgen de slag te pakken.


Vochtigheid van biomassa is belangrijk.


Toon is tevreden zo te zien.


Het kapotte lager.

Na productie van een voorraadje pellets werden de eerste Mimi Moto cookstoves door onze voorzitter uitgereikt aan inwoners van ons dorp. Ze ontvingen de cookstove, het zonnepaneeltje, 2 lampen en een zak nieuw geproduceerde pellets. De uitleg over het gebruik werd verzorgd door projectmanager Bakary Badjie samen met Eric. Iedereen ging trots naar huis en wilde de stove snel gaan gebruiken. Ook onze cooking ladies (zij verzorgen de maaltijden voor het community centre) kregen beide een cookstove. Er staan nog ruim 100 cookstoves te wachten op een nieuwe eigenaar maar deze zullen pas worden uitgegeven nadat er voldoende pellets zijn. Voor de 120 cookstoves in het dorp zal per maand 1 ton biomassa  beschikbaar moeten zijn. Ze zijn allemaal reeds gereserveerd door bewoners van Somita.

Na terugkomst van ons team zijn er gesprekken gestart met diverse organisaties en producenten in verschillende landen over grootschaliger productie van pellets uit biomassa en daarmee de voortgaande introductie van CLEAN COOKING. Hieruit zijn al veel ideeen ontstaan en er wordt hard gewerkt om een duidelijk beeld te krijgen over kosten en haalbaarheid. Vooral het vinden van een constante stroom en vooral voldoende biomassa is een belangrijk gegeven. Uitgangspunt is dat de houtkap tot een minimum beperkt zal moeten worden.


De eerste 7 Mimi Moto's gaan naar inwoners.


Nieuwe eigenaren krijgen instructie.


Bakary Badjie geeft uitleg aan dorpsgenoten.


Er worden ook vragen gesteld.


De eerste gelukkige eigenaar.


Iedereen wil graag aan de slag.


Snel naar huis om uit te proberen.


Bij volgende bezoek reacties ?

Tijdens ons bezoek in juni zijn er pellets gemaakt uit pindadoppen (biomassa) en werden de eerste cookstoves uitgereikt. De gebruikers zijn erg enthousiast  maar we merken nog wel een terugval naar de oude manier van koken met alle gevolgen van dien. ( sterke rookontwikkeling binnenshuis, longproblemen ook voor de kleine kinderen, ontbossing etc. ) Ze moeten bewust worden gemaakt van de voordelen en hiervoor zijn we met Buzzwomen bezig om een workshop Awareness (bewustwording) op te zetten. Ook moet de productie omhoog om de aanvoer voor de 125 cookstoves in het dorp te waarborgen. Hiermee zijn we heel druk bezig. Wanneer we dit op orde hebben kunnen de overige Mimi Moto's worden uitgereikt. Maar ....... de praktijk blijkt vaak de beste leermeester.

 

Op bezoek in de compound van Mustafa, dit is een verzameling woningen bij elkaar met een muur eromheen. Meestal woont hier een hele familie.


Er wordt hier voor ca. 50 mensen gekookt, binnen en op zeer vervuilende houtskool met een kleuter op de rug.


Uitleg over de Mimi Moto Cookstove, men is enthousiast en ziet de gezondheidsvoordelen in.


De kleine hoeft niet in de verstikkende rook te lopen en ook voor moeder is er frisse lucht. Een klein beetje biomassa is nodig.


Ook andere vrouwen uit de compound komen kijken, de toekomst ziet er gezond en milieuvriendelijker uit.