MIMI MOTO EN PELLET PRESS PROJECT

De Mimi Moto Cookstove welke wordt geleverd met een ingebouwde accu, grote- en kleine branderkamer, solarpaneel, bekabeling incl. USB aansluiting, grote- en kleine lamp en een vlamspreider waardoor verschillende maten pannen kunnen worden gebruikt. De prijs bedraagt Dalasi 5.400,00.

Onze stichting heeft 120 Cookstoves aangeschaft welke allereerst bij de armsten van het dorp worden geplaatst. Ze krijgen een micro krediet met een looptijd van 18 maanden waardoor er elke maand Dalasi 300,00 verschuldigd is. Wanneer men gedurende 15 maanden keurig betaalt dan worden de laatste termijnen kwijt gescholden. Hierdoor betaalt men uiteindelijk Dalasi 4.500,00 hetgeen in Euro's rond Euro 80,00 is. Reserveonderdelen zijn in Somita voorhanden.

 

De Pellet Press Machine is samen met de VDC (Village Develoment Committee) aangeschaft. Het VDC heeft van onze stichting een Micro krediet gekregen dat in de komende jaren zal worden afgelost uit de exploitatie van deze machine. Met deze machine kan men  "pellets" maken die als brandstof dienen voor de Mimi Moto Cookstoves. Hierdoor zal de houtkap hopelijk drastig afnemen omdat men als brandstof voornamelijk pindadoppen zal gebruiken die in ruime mate voorhanden zijn. Hieronder zijn de vrouwen aan het werk op deze uitgestrekte velden met lege pindadoppen. De pinda's worden uitgeperst voor hun olie.

Gelukkig werkt de Gambiaanse overheid mee, ook zij beseffen dat gezondheid, milieu en ontbossing belangrijke onderwerpen zijn. Op deze pagina ook een uitleg van de Mimi Moto organisatie met betrekking tot de consequenties van het gebruik van dit apparaat met de pellets.

Uitgestrekte velden met pindadoppen, overschot van de olieproduktie

Eerste pindadoppen worden gelost t.b.v. de Pellet Press in Somita juni 2019

De eerste zending Mimi Moto cookstoves staat gereed om uitgeleverd te worden. De commissie doet dit nog niet omdat men bij uitlevering graag de pellets mee wil leveren als brandstof. Omdat de Pellet Press nog niet goed werkt heeft dit even vertraging. Hieronder leest u hoe de status is m.b.t. de Pellet Press. Bij de Mimi Moto cookstrove krijgt men een zonnepaneel, hanglamp en een handlamp meegeleverd. Op deze wijze kunnen de kinderen ook bij stroomuitval 's-avonds nog leren en lezen. Op dit moment worden de eerste micro-kredieten reeds afgelost t.b.v. deze cookstoves. Er is heel veel vraag en daarom bekijken we op dit moment of er een tweede zending moet worden aangekocht. Probleem hierbij is dat we dan grotere hoeveelheden moeten afnemen gezien o.a. de vervoerskosten. Deze cookstoves worden namelijk in China gemaakt.

De eerste Pellet Press heeft een verkeerde matrijs. Wanneer de massa erin wordt geperst dan slaan de openingen helemaal dicht. We hebben tijdens ons bezoek in november de matrijs meegenomen en deze is inmiddels uitgeboord en zal binnenkort weer naar Somita worden verzonden. Daarnaast wordt er een nieuwe matrijs gekocht die van betere kwaliteit is. Ook zijn er inmiddels een tweede en een derde Pellet Press verzonden zodat de produktie voortvarend van start kan gaan. In de toekomst zullen er nog wel meer persen naar Somita gaan om hiermee een brede dekking te krijgen.

De eerste Pellet Press Machine.

Dit is de matrijs die helemaal dicht zit.

De vochtigheidsgraad moet goed zijn om een prefecte pellet te krijgen.

Opslag van pindadoppen begint vol te raken.

We vertrouwen erop dat binnenkort de eerste zending cookstoves zal worden uitgeleverd aan de nieuwe eigenaren. Men is al enige tijd bezig om het micro krediet af te lossen en wanneer de pellets in produktie komen zal er flink schot gaan komen in dit project. Voor het vervolg zal een groter aantal cookstoves worden aangekocht en op dezelfde wijze wordden gedirtribueerd. Wanneer u de link hieronder aanklikt dan ziet u de flyer die is ontworpen voor deze vervolgaktie.

INFORMATIEFLYER Mimi Moto

Het zal nu om grotere aantallen gaan en dat betekent ook grotere investeringen. We zijn blij dat onze partners hier ook in meedenken en vooral doen ! Wanneer we weer naar Somita af kunnen reizen dan zullen we foto's maken van de pelletproductie en de voortgang m.b.t. de uitlevering.