Steun aan het Gambiaanse Rode Kruis

Dinsdag 24 augustus 2021

Dawda Stichting Gambia heeft een donatie gedaan van Euro 1.000,00 aan het initiatief van de VSG (Verenigde Stichtingen Gambia) om het Gambiaanse Rode Kruis te steunen met hun hulp in het kader van de stormschade van medio juli dit jaar. In totaal is er een bedrag van Euro 3.750,00 bij elkaar gebracht door de verschillende aangesloten stichtingen en particuliere personen. Hieronder de uitleg over de besteding van deze middelen door het GRCS (Gambian Red Cross Society) en de verantwoording.

Bijeenkomst 9 augustus, 14:00 De Gambia Red Cross Society

Deelnemers:

VSG: Henriette Sonko & Jip Ceesay – van Scherpenzeel

RC: Directeur Programma’s en Operaties: Dhr. Abdoulie Fye.

Momenteel zijn er 3 belangrijke partners die tegemoet komen aan de behoeften van mensen die door de storm zijn getroffen, namelijk de Gambia Red Cross Society, national disaster management agency en world food program. Ze hebben wekelijkse coördinatievergaderingen en delen de database van rampenschade en -ondersteuning. Zij coördineren hun inspanningen en de uitbetaling van de middelen.

De reactie van het Rode Kruis van Gambia is tweeledig. Het eerste onderdeel is onderdak en het tweede onderdeel is voedsel en huishoudelijke artikelen. De steun zal worden verleend als een geldoverdracht met Qmoney, om ervoor te zorgen dat begunstigden het geld kunnen besteden aan items die in hun specifieke situatie nodig zijn en om de transparantie van de gebruikte middelen te vergroten. Het bedrag dat begunstigden ontvangen voor onderdak is een totaal van D22500 en voor voedsel en huishoudelijke artikelen is het D7906.

Gegevens zijn verzameld via hun netwerk van vrijwilligers. Dit was een uitdagende operatie, omdat veel gemeenschappen moeilijk te vinden zijn. Verschillende locaties van Het Rode Kruis, zoals die in Nederland, ondersteunen het verzamelen van gegevens. Na het verzamelen van gegevens gaat een team ter plaatse om de informatie te verifiëren die door de gegevensverzamelaars is verzonden, dit om dubbele invoer te voorkomen, ondersteuning bij het activeren van Qmoney en om elk ander wangedrag te voorkomen.

Op basis van 15 criteria is een lijst met de meest kwetsbare huishoudens ontwikkeld. Voorbeelden van deze criteria zijn door vrouwen geleide huishoudens, mensen in het huishouden met een handicap en meer. Het GambiaAnse Rode Kruis met het geld dat ze nu hebben zal in totaal 500 huishoudens helpen, in de regio’s North Bank en West Coast zullen 200 huishoudens onderdak en voedsel – huishoudelijke geldoverdrachten ontvangen en 300 huishoudens voedsel – en huishoudelijke overdrachten ontvangen. Het WFP en het NDMA ondersteunen andere begunstigden. Er zijn meer huishoudens aangegeven die hulp nodig hebben en deze kunnen worden geïdentificeerd in de gemeenschappelijke database.  Via het VSG netwerk werd in totaal 3750 Euro gedoneerd door leden en niet-leden. Dit kan tien huishoudens ondersteunen met een opvangpakket. Door overleg met het Red Cross Disaster Management team is besloten om 10 huishoudens in URR te ondersteunen waar weinig ondersteuning is gegeven en de storm ook veel huishoudens heeft getroffen. Er is afgesproken dat het Rode Kruis, uit de database, de 10 huishoudens zal identificeren die uit onze fondsen zullen worden ondersteund. We zullen de informatie vertrouwelijk behandelen, maar de ondersteuning is verifieerbaar voor ons en zal ook worden geregistreerd in de database zoals overhandigd door VSG.