HERINRICHTING GALDEP ORCHARD (boomgaard) 2023

Ongeveer 10 jaar geleden zijn er in Gambia 20 tuinen opgericht van zo’n 5 hectare groot, de GALDEP (Gambia Agriculture Lowland Development) tuinen. Dit was een project van diverse grote internationale organisaties. Ook Somita kreeg zo’n GALDEP tuin. Deze tuinen zijn overal een grote mislukking geworden. Een grote watertoren met solarpanelen voor de pomp moet zorgen voor voldoende water maar alle 24 reservoirs zijn lek. Er is een compleet processing house (verwerkingsruimte) neergezet met alle benodigde apparatuur voor het verwerken van groente en fruit maar er is geen elektriciteit. Bij opening van de tuin is er totaal geen aandacht geweest voor de opzet van de tuin die in 481 kleine stukjes werd verdeeld. De tuin ligt 2 km. buiten Somita en de vrouwen moeten 2x per dag deze afstand lopend heen en terug overbruggen. De afrastering is dusdanig slecht dat het loslopende vee vrij toegang heeft tot de tuin. Het zal duidelijk zijn dat de tuin niet meer wordt gebruikt en langzaam aan helemaal wordt overwoekerd door onkruid. De VDC heeft de zonnepanelen tijdelijk opgeslagen ter voorkoming van diefstal. We hebben al vaak de vraag gekregen of wij als stichting deze tuin over zouden willen nemen, hetgeen we tot heden niet hebben gedaan.

Eind 2022 kregen we weer het verzoek maar nu met een geheel andere opzet. De bedoeling is om de tuin te gaan gebruiken als boomgaard waarin citrus-, mango- en andere vruchtbomen worden geplant. Men wil kiezen voor speciale bomen welke de vruchten langer dragen dan de gangbare bomen. Hierdoor kan men later oogsten en de vruchten op de markt brengen. De prijs zal dan beter zijn ! In Somita is er al een soortgelijk particulier project met meer dan 800 bomen, het is eigendom van Omar, onze contactpersoon in Somita. Dit project dient als pilot project en heeft een zeer goede opbrengst !

De GALDEP zal een ” community boomgaard ” worden waarmee extra inkomsten zullen worden gegenereerd voor Somita. Het project van Omar laat zien dat het zeer lonend is. Voordeel van een boomgaard is dat er geen waterreservoirs nodig zijn maar slangen voor irrigatie.

De bedoeling is dat dit project inkomsten gaat genereren voor het ziekenhuisje van Somita maar we moeten wel rekening houden met het feit dat de boomgaard pas na 3 jaar de eerste opbrengst zal opleveren. De VDC geeft een projectplan uitgewerkt en we zouden het fantastisch vinden wanneer we er een DRIEPARTIJEN Project van zouden kunnen maken met VDC, Wilde Ganzen en Dawda Stichting Gambia. Uiteraard houden we u op deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het herinrichtingproject voor de GALDEP.

PROJECT GALDEP ORCHARD GAAT IN 2023 VAN START MET 3 PARTNERS ……..

Eindelijk is het rond gekomen, Wilde Ganzen, VDC en Dawda Stichting Gambia hebben een overeen komst getekend voor de herinrichting van de GALDEP tuin in Somita. Mede door de prijs ( Euro 10.000,00 ) die we hebben gewonnen bij Wilde Ganzen kwam alles in een stroomversnelling. Inwoners van het dorp zijn begonnen met het onkruid vrij maken van de tuin en daarna is men begonnen met een nieuwe omheining ter bescherming van de tuin. Het is de bedoeling dat er citrusbomen worden aangepland naar voorbeeld van de tuin van Omar. Vanuit de watertoren (waarvan de pomp met zonnepanelen wordt voorzien van elektriciteit) komt er een leidingensysteem door de gehele tuin. Er worden 4 personen vast aangesteld om de tuin te beheren en zij ontvangen hiervoor een salaris. Men zal eerst gaan ploegen en daarna zullen de boompjes waarop de enten komen worden gepland, het enige probleem is dat het erg veel regent. Het zal zeker 3 jaar duren voor de bomen hun eerste vruchten zullen gaan dragen en tot dat moment zal er veel geschoffeld en verzorgd moeten worden.

Vandaag ( 13 augustus 2023) zijn er 600 stekken van sinaasappelboompjes gepland in de GALDEP tuin en hiermee krijgt de omvorming van deze tuin duidelijk vorm. De gehele gemeenschap inclusief de Imam, Alkalo, Chief en de National Assembly member uit het dorp hebben geholpen. Jongeren kwamen vanuit de kust terug naar het dorp om ook hun steentje bij te dragen. De komende jaren zullen de jonge boompjes goed verzorgd moeten worden. Uiteraard kijkt Omar mee.

Begin 2024 is de omheining ( fencing ) klaar en ook de watervoorziening is gereed. De boompjes worden goed verzorgd door de aangestelde tuinlieden en het loslopende vee kan er niet meer bij.