HERINRICHTING GALDEP ORCHARD (boomgaard) 2023

Ongeveer 10 jaar geleden zijn er in Gambia 20 tuinen opgericht van zo’n 5 hectare groot, de GALDEP (Gambia Agriculture Lowland Development) tuinen. Dit was een project van diverse grote internationale organisaties. Ook Somita kreeg zo’n GALDEP tuin. Deze tuinen zijn overal een grote mislukking geworden. Een grote watertoren met solarpanelen voor de pomp moet zorgen voor voldoende water maar alle 24 reservoirs zijn lek. Er is een compleet processing house (verwerkingsruimte) neergezet met alle benodigde apparatuur voor het verwerken van groente en fruit maar er is geen elektriciteit. Bij opening van de tuin is er totaal geen aandacht geweest voor de opzet van de tuin die in 481 kleine stukjes werd verdeeld. De tuin ligt 2 km. buiten Somita en de vrouwen moeten 2x per dag deze afstand lopend heen en terug overbruggen. De afrastering is dusdanig slecht dat het loslopende vee vrij toegang heeft tot de tuin. Het zal duidelijk zijn dat de tuin niet meer wordt gebruikt en langzaam aan helemaal wordt overwoekerd door onkruid. De VDC heeft de zonnepanelen tijdelijk opgeslagen ter voorkoming van diefstal. We hebben al vaak de vraag gekregen of wij als stichting deze tuin over zouden willen nemen, hetgeen we tot heden niet hebben gedaan.

Eind 2022 kregen we weer het verzoek maar nu met een geheel andere opzet. De bedoeling is om de tuin te gaan gebruiken als boomgaard waarin citrus-, mango- en andere vruchtbomen worden geplant. Men wil kiezen voor speciale bomen welke de vruchten langer dragen dan de gangbare bomen. Hierdoor kan men later oogsten en de vruchten op de markt brengen. De prijs zal dan beter zijn ! In Somita is er al een soortgelijk particulier project met meer dan 800 bomen, het is eigendom van Omar, onze contactpersoon in Somita. Dit project dient als pilot project en heeft een zeer goede opbrengst !

De GALDEP zal een ” community boomgaard ” worden waarmee extra inkomsten zullen worden gegenereerd voor Somita. Het project van Omar laat zien dat het zeer lonend is. Voordeel van een boomgaard is dat er geen waterreservoirs nodig zijn maar slangen voor irrigatie.

De bedoeling is dat dit project inkomsten gaat genereren voor het ziekenhuisje van Somita maar we moeten wel rekening houden met het feit dat de boomgaard pas na 3 jaar de eerste opbrengst zal opleveren. De VDC geeft een projectplan uitgewerkt en we zouden het fantastisch vinden wanneer we er een DRIEPARTIJEN Project van zouden kunnen maken met VDC, Wilde Ganzen en Dawda Stichting Gambia. Uiteraard houden we u op deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het herinrichtingproject voor de GALDEP.