E M P O W E R M E N T
     Stimulering om zaken zelfstandig te beslissen, zelfstandig te handelen en voor zichzelf op te komen.
     C A P A C I T Y B U I L D I N G
     Alle leden van de gemeenschap incl. de armsten in staat stellen vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Meer controle krijgen over het eigen leven.
     O W N E R S H I P
     De situatie waarin mensen denken en handelen als een eigenaar. Men is zelf verantwoordelijk voor de projecten. 

            Lopende Projecten ......

Jongeren en Youth Micro Finance Somita ( YMFS )

Clean Cooking met Mimi Moto en Pellet produktie

Herinrichting GALDEP tuin i.s.m. Wilde Ganzen

Cash Project voor 3 vrouwengroepen.

                 Klik op de foto voor nadere info over deze projecten.

kaart-van-gambia   

(Klik op ons dorp Somita voor een kijkje)                                               The Alkalo ..... welcome to my village.                                         

Klik op dit logo voor het Privacy Reglement.