.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

E M P O W E R M E N T

Stimulering om zaken zelfstandig te beslissen, zelfstandig te handelen en voor zichzelf op te komen.

C A P A C I T Y B U I L D I N G

Alle leden van de gemeenschap inclusief de armsten en meest kansarmen in staat stellen vaardigheden en competenties te ontwikkelen om meer controle te krijgen over het eigen leven. Het draagt bij tot een " inklusieve " lokale ontwikkeling.

O W N E R S H I P

De situatie waarin mensen denken en handelen als een eigenaar. Men is zelf verantwoordelijk voor de projecten. 

 

Zware regen en wateroverlast in Somita.

Op 30 en 31 juli is er 25% van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid gevallen met verstrekkende consequenties en het is nog niet voorbij. Hoge temperaturen, wind en heel veel regen brengen dus weer rampspoed voor dit zeer arme land. Er zijn veel slachtoffers en er is veel schade. Men heeft dit sinds 1998 niet meer meegemaakt.

kaart-van-gambia   

(Klik op ons dorp Somita voor een kijkje)                                               The Alkalo ..... welcome to my village.                                         

Klik op dit logo voor het Privacy Reglement.