E M P O W E R M E N T
     Stimulering om zaken zelfstandig te beslissen, zelfstandig te handelen en voor zichzelf op te komen.
     C A P A C I T Y B U I L D I N G
     Alle leden van de gemeenschap incl. de armsten in staat stellen vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Meer controle krijgen over het eigen leven.
     O W N E R S H I P
     De situatie waarin mensen denken en handelen als een eigenaar. Men is zelf verantwoordelijk voor de projecten. 

   
Begin dit jaar werden de eerste lampen verstuurd naar de politiepost in Somita. De overhandiging werd gedaan door het VDC (Village Development Committee ) en een en ander werd met groot enthousiasme ontvangen. Inmiddels zijn de lampen in gebruik en dragen ze op een zeer positieve wijze bij aan het welzijn van de politieambtenaren van ons dorp. Iedereen die heeft bijgedragen heel veel dank vanuit Gambia. ABARAKA ....... !!

 

            Lopende Projecten ......

Jongeren en Youth Micro Finance Somita ( YMFS )

Clean Cooking met Mimi Moto en Pellet produktie

DISCUSSIENOTA Clean Cooking in Gambia

Herinrichting GALDEP tuin i.s.m. Wilde Ganzen

Cash Projecten voor vrouwen uit Somita en Tumani Tenda

                 Klik op de foto voor nadere info over deze projecten.

kaart-van-gambia( Klik op ons dorp voor een bezoekje ....... )                                                                                  
The Alkalo ...... welcome to my village !

Klik op dit logo voor het Privacy Reglement.