SOMITA CONSUMER SHOP

Na het succesvol afgesloten voedselproject in samenwerking met Wilde Ganzen functioneert  er nu een Somita Consumer Shop in ons dorp. Deze shop is een eigen initiatief van Village Development Committee en deze winkel is opgezet om het voedseltekort en het tegengaan van sterk stijgende prijzen te kunnen managen. De VDC koopt rijst, olie en andere voedingsmiddelen in grote hoeveelheden in waardoor de inkoopprijs lager is. Door de coronacrisis stijgen de prijzen voor de basisbehoeften zeer sterk en in deze shop worden de goederen verkocht tegen sterk gereduceerde prijzen. Het bijzondere van dit project is dat dit geheel op eigen initiatief van het VDC tot stand is gekomen. Onze stichting heeft een micro-krediet verstrekt waarmee de grotere voorraden kunnen worden voorgefinancierd. De bevolking van Somita kan hierdoor toch hun basis levensmiddelen tegen een normale prijs verkrijgen. De shop bevestigt weer goed hoe men om gaat met het basisprincipe van onze samenwerking, Empowerment, Capacity Building en Ownership. Inmiddels hebben de eerste terugbetalingen van het micro-krediet plaats gevonden en de opbrengst van de shop (kleine winst) wordt gebruikt om medicijnen aan te kopen voor het Health Center.