Donatie Euro 5.000,00 van de Gebroeders van den Boschstichting

5 februari 2019

Onlangs hebben we van de Gebroeders van den Boschstichting uit Cuijk een donatie van Euro 5.000,00 ontvangen ten behoeve van de uitbreiding van het watersysteem in Somita. Het bestuur heeft besloten om dit project financieel te steunen waarbij de middelen specifiek besteed zouden moeten worden aan het solarsysteem waarmee de pomp e.d. worden aangedreven. We zijn de Gebroeders van den Boschstichting zeer erkentelijk voor deze prachtige donatie en we zullen u in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang m.b.t. dit project en de besteding van de middelen.