Uitbreiding watersysteem in Somita.

13 november 2018

In de komende 2 weken gaat er weer een delegatie van onze stichting naar Somita. Het belangrijkste project zal de uitbreiding van het watersysteem zijn. Er is een tweede put geslagen (zie foto) van waaruit men de uitbreiding van het dorp van water gaat voorzien. Het graafwerk voor de leidingen en de aanleg van het terrein voor zonnepanelen etc. wordt door de bevolking van Somita gedaan. Onze partner GAMsolar zal de installatie (pomp, leidingen, zonnepanelen, tappunten etc.) plaatsen. Een deel van deze uitbreiding wordt door het dorp zelf gefinancierd uit de opbrengst van de bijdragen die worden ontvangen uit het eerste project. De rest zal door onze stichting worden gefinancierd. De inwoners die gebruik gaan maken van dit nieuwe systeem zullen ook een bijdrage gaan betalen van waaruit weer onderhoud en vervanging t.z.t. kan worden  betaald. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.