ZMLK school “de Kom” bedankt !!!

8 oktober 2018

Afgelopen zaterdag 6 oktober 2018 is er weer een grote zending naar Rossum getransporteerd voor vervoer naar Gambia. Deze keer bestond de zending o.a. uit een groot aantal dozen met sportkleding van onze partner “Stichting Zevenheuvelenloop Nijmegen” en een hele pallet met afgeschreven computers van ZMLK school “de Kom”uit Druten. Uiteraard zijn deze computers schoon gemaakt, nagekeken en nog van prima kwaliteit. We zijn iedereen bij “de Kom” zeer veel dank verschuldigd en zeggen ABARAKA (dank jullie wel) namens de inwoners van Somita in Gambia. 

De Kom is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. De Kom wordt bezocht door leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. Onder een meervoudige beperking verstaan wij een combinatie van een verstandelijke beperking en een lichamelijke beperking. Ook leerlingen met een IQ tot 35 met bijkomende problematiek vallen onder de categorie meervoudig gehandicapten. Daarnaast heeft De Kom veel leerlingen bij wie sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD of een hechtingsstoornis. De Kom heeft een afdeling voor speciaal onderwijs (leerlingen van 4 tot 13 jaar) en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (leerlingen van 13-20 jaar).