Nieuwe burgemeester van Gennep in comité van aanbeveling.

Maandag 23 november 2020

Dhr. Hans Teunissen, de nieuwe burgemeester van Gennep, heeft vandaag toegezegd dat hij deel gaat nemen aan het comité van aanbeveling van onze stichting. Evenals zijn voorganger draagt hij onze stichting en onze activiteiten in Gambia een warm hart toe. Dhr. Teunissen is zeer geïnteresseerd in onze projecten en hij heeft zelfs aangegeven dat hij in de toekomst wel eens mee zou willen voor een bezoek aan Somita. We blijven u op de hoogte houden en danken dhr. Teunissen voor zijn bereidwillige medewerking.