Gebr. van den Boschstichting steunt ons opnieuw !!

Zaterdag 10 oktober 2020

Vandaag hebben we het bericht ontvangen van onze partner, de Gebr. van den Boschstichting, dat ze wederom een donatie gaan doen voor de projecten van onze stichting. In het kader van “voedsel voor Gambia tijdens corona” steunen ze de tuinen van de vrouwen van Somita. In deze tuinen wordt voedsel geteeld en hiermee wordt de zelfredzaamheid van de bevolking van Somita verder uitgebreid. Onze partner stelt Euro 5.000,00 beschikbaar voor de aankoop van minimaal 200 zakken mest en 75 zakken met goede kwaliteit tuinzaden. We zijn de Gebr. van den Boschstichting uitermate dankbaar voor deze zeer royale geste en we zullen i.s.m. Omar en het VDC (Village Develoment Committee) een en ander verder uitwerken en begeleiden.