Eerste lading pindadoppen t.b.v. Pellet Press arriveert in Somita.

Zondag 16 juni 2019

De eerste lading pindadoppen, een overschot van de olieproduktie, is gearriveerd in Somita. Het bedrijf van Omar heeft deze eerste lading gelost op een plek bij de schuur waarin de nieuwe Pellet Press staat opgesteld. Lees meer over de Pellet Press en pindadoppen onder “speciale projecten”.

Mimi Moto Cookstoves zijn gearriveerd in Somita.

Woensdag 12 juni 2019

Eindelijk is de partij van 120 cookstoves gearriveerd in Somita. Door de geweldige medewerking van Sunkury Badjie, parlementslid in Gambia, kon de partij vrij van invoerrechten worden vervoerd naar Somita. Hierdoor kan de aanschafprijs zo laagmogelijk worden gehouden. Na aankomst is men direct begonnen met het in elkaar zetten van de units. Daarna volgt de distributie naar de eerste gebruikers. Ook de Pellet Press is gearriveerd en er is inmiddels een voorraad pindadoppen opgebouwd in ons dorp. Dus ……. koken maar !

   

Bezoek van mei 2019 was weer constructief.

Vrijdag 7 juni 2019

Van 3 tot 15 mei is er weer een bezoek gebracht aan Somita en ook dit keer gingen er sponsoren mee. Tijdens dit bezoek werden veel lopende- en nieuwe projecten besproken en via de meegereisde sponsor werd een flinke hoeveelheid medicijnen aangekocht ten behoeve van de apotheek in het ziekenhuisje. Ook het Mimi Moto Cookstove project was weer onderwerp van gesprek. Gelukkig geeft de Gambiaanse overheid veel medewerking, o.a. door het vrijstellen van invoerrechten voor deze apparaten. Ook zij beseffen dat gezondheid, milieu en ontbossing belangrijke onderwerpen zijn. In de Nieuwsbrief nr. 32 leest u meer over dit bezoek.

We stoppen met de inzameling van oude kleding.

Dinsdag 7 mei 2019

Vanaf vandaag is er geen inzameling meer van oude kleding, schoenen, tassen etc. etc. Door de prijsdalingen van de afgelopen tijden is het niet meer mogelijk om een en ander rendabel te doen. Onze partner Leger des Heils komt daarom de kleding niet meer ophalen. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten en daardoor moeten we helaas stoppen.

We willen iedereen bedanken die in de afgelopen jaren kleding hebben gebracht ten behoeve van onze projecten. Natuurlijk ook onze hartelijke dank aan partner Leger des Heils die iedere 2 weken de kleding kwam ophalen. Ook SPES uit Milsbeek willen we hartelijk danken voor de steun, van hen kregen we de overgebleven kleding van de rommelmarkt in juni.

Nogmaals iedereen bedankt en ……… natuurlijk kunt u onze stichting op andere wijze blijven steunen !

Jaarverslag 2018 beschikbaar op onze website.

Vrijdag 29 maart 2019.

In de jaarvergadering van 29 maart 2019 werd het jaarverslag besproken en geaccordeerd. Dit jaar heeft ons jaarverslag een geheel nieuw uiterlijk en het bevat veel meer informatie dan voorheen omdat we transparant en duidelijk willen zijn naar partners, donateurs en de overheid. Kijkt u maar eens op de pagina doneren > ANBI.

Uitbreiding van watersysteem is opgeleverd.

Maandag 25 maart 2019

De uitbreiding van het watersysteem in Somita is een feit. Na een periode van hard werken kon de uitbreiding eindelijk in gebruik worden genomen. Onze partner GAM Solar plaatste de zonnepomp als laatste onderdeel. Financieel werd dit project gedragen door onze stichting, de bevolking van Somita en de Gebroeders van den Boschstichting die een geweldige donatie van Euro 5.000,00 beschikbaar stelde voor dit project. Iedereen nogmaal heel hartelijk dank !

    

   

Lintjesregen in Amsterdam voor onze partner MSC.

Vrijdag 15 maart 2019

Vandaag zijn in Amsterdam door wethouder Simone Kukenheim koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Jan en Maureen Schouten, onze partners van MSC. Vanwege hun bijdragen aan de ontwikkeling van gezondheidszorg  en onderwijs in Nederland en ontwikkelingslanden werden zij verrast tijdens een druk bezochte bijeenkomst. Bijna de gehele winst van hun bedrijf MSC gaat naar de MSC Foundation waarvan Maureen directeur is. Jan werd onderscheiden als “Ridder in de orde van de Nederlandse leeuw” en Maureen werd”Ridder in de orde van oranje Nassau”.

 Jan en Maureen met hun gezin.

Uitbreiding watersysteem nadert zijn voltooiing.

8 februari 2019

GAM Solar is deze dagen bezig met de aanleg van het solarsysteem en de pomp en daarnaast met de aansluiting op het bestaande systeem en de voorraadtanks. In de komende weken kunnen de inwoners van het uitbreidingsgebied ook over water beschikken uit hun eigen put. Weer een prima samenwerking tussen Dawda Stichting Gambia, OB Construction & Engineering, GAM Solar en de Gebroeders van den Boschstichting. Dank aan iedereen.

    

Donatie Euro 5.000,00 van de Gebroeders van den Boschstichting

5 februari 2019

Onlangs hebben we van de Gebroeders van den Boschstichting uit Cuijk een donatie van Euro 5.000,00 ontvangen ten behoeve van de uitbreiding van het watersysteem in Somita. Het bestuur heeft besloten om dit project financieel te steunen waarbij de middelen specifiek besteed zouden moeten worden aan het solarsysteem waarmee de pomp e.d. worden aangedreven. We zijn de Gebroeders van den Boschstichting zeer erkentelijk voor deze prachtige donatie en we zullen u in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang m.b.t. dit project en de besteding van de middelen.

Veel activiteiten tijdens bezoek van oktober 2018.

24 december 2018

Tijdens het laatste bezoek in oktober van dit jaar zijn er veel projecten afgerond en opgestart. Hieronder ziet u een overzicht hiervan.

Overkapping ambulance.

De overkapping van de ambulance is inmiddels gereed. Hierdoor staat de ambulance niet meer constant in de brandende zon en is het in ieder geval iets koeler wanneer hij moet worden gebruikt. Daarnaast zal de bekleding e.d. niet zo snel afbreken door de zon en het ultraviolette licht. De foto ziet u hierboven.

Opknappen en verbouwen apotheek van het ziekenhuis.

De apotheek van het ziekenhuisje is flink aangepakt. Door de verbouwing zal het koeler zijn en er is minder licht. Er zijn nu betere omstandheden waaronder de medicijnenen kunen worden bewaard. M.b.t. de medicijnen is Ton Luckers druk bezig om een bestelling in Gambia te krijgen. Omdat hij gepensioneerd internist is kan hij deze bestellen. Helaas hebben we geen foto’s van deze verbouwing.

Opknappen en schilderen markthal.

De markthal die enkele jaren geleden werd geopend was weer aan een opknapbeurt toe. De beschadigde muren werden bijgeplamuurd en daarna geschilderd. Het oorspronkelijke groen heeft plaats gemaakt voor prachtig blauw. Het ziet er voor de komende jaren weer prachtig uit.

      

Uitbreiding watersysteem.

Doordat Somita in de laatste jaren flink is uitgebreid ontstaat er ook behoefte aan uitbreiding van het watersysteem. Een nieuwe put werd reeds geslagen doch de aanleg van de leidingen loopt enige vertraging op. De grond is verschrikkelijk hard door afwisselende zeer droge en zeer natte perioden. Hierdoor moet men met pikhouwelen de grond los slaan en daarna wegscheppen. Dit neemt heel veel tijd in beslag en er moeten toch enkele kilometers worden gegraven. Tijdens het laatste bezoek is besloten om een graafmachine in te zetten. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

      

Aanschaf Pellet Press.

Er is een pellet press aangeschaft om van takjes, pindadoppen, bladeren etc. etc. pellets te maken. Deze worden gebruikt om de Mimi Mote te vullen als brandstof. Tijdens het laatste bezoek bezocht de groep een groot terrein bij een fabriek voor pindaolie waar bergen met pindadoppen lagen. Deze worden niet gebruikt en blijven daar maar liggen. Prachtig materiaal (en gratis) om de pellet press te vullen. De financiering van de pellet press gaat met een micro-krediet dat de VDC (Village Development Comittee) van onze stichting ter beschikking heeft gekregen.

      

Opstarten Mimi Moto cookerproject. 

Na alle testen in Gambia en Nederland is ervoor gekozen om voor de Mimi Moto cooker te gaan. Er wordt een bestelling gedaan van ruim 125 toestellen compleet met zonnepanelen en verlichting en deze zullen aan de bevolking van Somita ter beschikking worden gesteld middels een micro-krediet. Wanneer men 2/3 heeft afbetaald dan zal de rest door onze stichting worden weggeschonken. Wanneer deze pilot een succes is zullen er meer worden besteld en gedistribueerd. Ook de overheid heeft inmiddels grote interesse getoond en de Nederlandse consul is ook betrokken bij deze pilot. Om u te laten zien hoe het was en zal worden hieronder de verschillen:

Tot nu wordt er gekookt in de huisjes. Veel rook en slechte lucht zorgen ervoor dat de gezondheid van de mensen zwaar onder druk staat en ook de muren kleuren hierdoor zwart. Veel longproblemen bij jong en oud. Daarnaast heeft men veel hout en/of houtskool nodig om het vuur aan de gang te houden. Het milieu heeft zwaar te lijden onder de houtkap en de uitstoot van CO2.

      

In de toekomst kookt men op de Mimi Moto. Door de “complete” verbranding is er bijna geen rook en voelt men zich beter boven het vuur. Door gebruik van pellets worden er restmaterialen gebruikt (o.a. de genoemde pindadoppen) en zal het milieu veel minder worden belast. Een mooie bijkomstigheid is dat er verlichting wordt meegeleverd die men in de huisjes kan gebruiken. Ook bij de armste gezinnen kunnen de kinderen nu ‘s-avonds hun huiswerk maken of lezen.