Jaarverslag 2018 beschikbaar op onze website.

Vrijdag 29 maart 2019.

In de jaarvergadering van 29 maart 2019 werd het jaarverslag besproken en geaccordeerd. Dit jaar heeft ons jaarverslag een geheel nieuw uiterlijk en het bevat veel meer informatie dan voorheen omdat we transparant en duidelijk willen zijn naar partners, donateurs en de overheid. Kijkt u maar eens op de pagina doneren > ANBI.

Uitbreiding van watersysteem is opgeleverd.

Maandag 25 maart 2019

De uitbreiding van het watersysteem in Somita is een feit. Na een periode van hard werken kon de uitbreiding eindelijk in gebruik worden genomen. Onze partner GAM Solar plaatste de zonnepomp als laatste onderdeel. Financieel werd dit project gedragen door onze stichting, de bevolking van Somita en de Gebroeders van den Boschstichting die een geweldige donatie van Euro 5.000,00 beschikbaar stelde voor dit project. Iedereen nogmaal heel hartelijk dank !

    

   

Lintjesregen in Amsterdam voor onze partner MSC.

Vrijdag 15 maart 2019

Vandaag zijn in Amsterdam door wethouder Simone Kukenheim koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Jan en Maureen Schouten, onze partners van MSC. Vanwege hun bijdragen aan de ontwikkeling van gezondheidszorg  en onderwijs in Nederland en ontwikkelingslanden werden zij verrast tijdens een druk bezochte bijeenkomst. Bijna de gehele winst van hun bedrijf MSC gaat naar de MSC Foundation waarvan Maureen directeur is. Jan werd onderscheiden als “Ridder in de orde van de Nederlandse leeuw” en Maureen werd”Ridder in de orde van oranje Nassau”.

 Jan en Maureen met hun gezin.

Uitbreiding watersysteem nadert zijn voltooiing.

8 februari 2019

GAM Solar is deze dagen bezig met de aanleg van het solarsysteem en de pomp en daarnaast met de aansluiting op het bestaande systeem en de voorraadtanks. In de komende weken kunnen de inwoners van het uitbreidingsgebied ook over water beschikken uit hun eigen put. Weer een prima samenwerking tussen Dawda Stichting Gambia, OB Construction & Engineering, GAM Solar en de Gebroeders van den Boschstichting. Dank aan iedereen.

    

Donatie Euro 5.000,00 van de Gebroeders van den Boschstichting

5 februari 2019

Onlangs hebben we van de Gebroeders van den Boschstichting uit Cuijk een donatie van Euro 5.000,00 ontvangen ten behoeve van de uitbreiding van het watersysteem in Somita. Het bestuur heeft besloten om dit project financieel te steunen waarbij de middelen specifiek besteed zouden moeten worden aan het solarsysteem waarmee de pomp e.d. worden aangedreven. We zijn de Gebroeders van den Boschstichting zeer erkentelijk voor deze prachtige donatie en we zullen u in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang m.b.t. dit project en de besteding van de middelen.

Veel activiteiten tijdens bezoek van oktober 2018.

24 december 2018

Tijdens het laatste bezoek in oktober van dit jaar zijn er veel projecten afgerond en opgestart. Hieronder ziet u een overzicht hiervan.

Overkapping ambulance.

De overkapping van de ambulance is inmiddels gereed. Hierdoor staat de ambulance niet meer constant in de brandende zon en is het in ieder geval iets koeler wanneer hij moet worden gebruikt. Daarnaast zal de bekleding e.d. niet zo snel afbreken door de zon en het ultraviolette licht. De foto ziet u hierboven.

Opknappen en verbouwen apotheek van het ziekenhuis.

De apotheek van het ziekenhuisje is flink aangepakt. Door de verbouwing zal het koeler zijn en er is minder licht. Er zijn nu betere omstandheden waaronder de medicijnenen kunen worden bewaard. M.b.t. de medicijnen is Ton Luckers druk bezig om een bestelling in Gambia te krijgen. Omdat hij gepensioneerd internist is kan hij deze bestellen. Helaas hebben we geen foto’s van deze verbouwing.

Opknappen en schilderen markthal.

De markthal die enkele jaren geleden werd geopend was weer aan een opknapbeurt toe. De beschadigde muren werden bijgeplamuurd en daarna geschilderd. Het oorspronkelijke groen heeft plaats gemaakt voor prachtig blauw. Het ziet er voor de komende jaren weer prachtig uit.

      

Uitbreiding watersysteem.

Doordat Somita in de laatste jaren flink is uitgebreid ontstaat er ook behoefte aan uitbreiding van het watersysteem. Een nieuwe put werd reeds geslagen doch de aanleg van de leidingen loopt enige vertraging op. De grond is verschrikkelijk hard door afwisselende zeer droge en zeer natte perioden. Hierdoor moet men met pikhouwelen de grond los slaan en daarna wegscheppen. Dit neemt heel veel tijd in beslag en er moeten toch enkele kilometers worden gegraven. Tijdens het laatste bezoek is besloten om een graafmachine in te zetten. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

      

Aanschaf Pellet Press.

Er is een pellet press aangeschaft om van takjes, pindadoppen, bladeren etc. etc. pellets te maken. Deze worden gebruikt om de Mimi Mote te vullen als brandstof. Tijdens het laatste bezoek bezocht de groep een groot terrein bij een fabriek voor pindaolie waar bergen met pindadoppen lagen. Deze worden niet gebruikt en blijven daar maar liggen. Prachtig materiaal (en gratis) om de pellet press te vullen. De financiering van de pellet press gaat met een micro-krediet dat de VDC (Village Development Comittee) van onze stichting ter beschikking heeft gekregen.

      

Opstarten Mimi Moto cookerproject. 

Na alle testen in Gambia en Nederland is ervoor gekozen om voor de Mimi Moto cooker te gaan. Er wordt een bestelling gedaan van ruim 125 toestellen compleet met zonnepanelen en verlichting en deze zullen aan de bevolking van Somita ter beschikking worden gesteld middels een micro-krediet. Wanneer men 2/3 heeft afbetaald dan zal de rest door onze stichting worden weggeschonken. Wanneer deze pilot een succes is zullen er meer worden besteld en gedistribueerd. Ook de overheid heeft inmiddels grote interesse getoond en de Nederlandse consul is ook betrokken bij deze pilot. Om u te laten zien hoe het was en zal worden hieronder de verschillen:

Tot nu wordt er gekookt in de huisjes. Veel rook en slechte lucht zorgen ervoor dat de gezondheid van de mensen zwaar onder druk staat en ook de muren kleuren hierdoor zwart. Veel longproblemen bij jong en oud. Daarnaast heeft men veel hout en/of houtskool nodig om het vuur aan de gang te houden. Het milieu heeft zwaar te lijden onder de houtkap en de uitstoot van CO2.

      

In de toekomst kookt men op de Mimi Moto. Door de “complete” verbranding is er bijna geen rook en voelt men zich beter boven het vuur. Door gebruik van pellets worden er restmaterialen gebruikt (o.a. de genoemde pindadoppen) en zal het milieu veel minder worden belast. Een mooie bijkomstigheid is dat er verlichting wordt meegeleverd die men in de huisjes kan gebruiken. Ook bij de armste gezinnen kunnen de kinderen nu ‘s-avonds hun huiswerk maken of lezen.

      

Nieuwsbrief nr. 31 staat klaar.

19 december 2018

Naar aanleiding van het bezoek eind november 2018 heeft onze voorzitter weer een nieuwsbrief samengesteld met daarin heel veel wetenswaardigheden en gebeurtenissen. Veel leesplezier zo aan het eind van dit jaar. Binnen enkele dagen verschijnt er nog een artikel over de verschillende projecten die zijn uitgevoerd. Nogmaals heel fijne dagen.

Alweer bijdrage van Mandala tekenen.

23 november 2018

Ons bestuurslid Mariette Corstjens geeft regelmatig cursussen Mandala tekenen. Opbrengsten hiervan gaan naar onze stichting. Onlangs werd er weer een cursus gegeven en de opbrengst van Euro 150,00 werd overgeboekt t.g.v. het uitbreidingsproject van het watersysteem in Somita. Mariette en alle cursisten …… hartelijk dank !!

Milieuvriendelijk koken in Gambia.

13 november 2018.

Tijdens het komende bezoek zullen er ook 2 kookapparaten worden getest waarmee milieuvriendelijker, gezonder en veiliger kan worden gekookt. De cookers van Mimi-Moto Cookstoves (www.mimimoto.nl) en van African Clean Energy (www.africancleanenergy.com) zullen worden getest samen met de bevolking en een afvaardiging van de overheid. Wanneer er een keuze is gemaakt dan zal er een project worden uitgerold waarbij de bevolking met de hulp van micro-kredieten een cooker kan aanschaffen. Vooruitlopend op de test in Gambia heeft het bestuur de cookers ook in Nederland getest. We zijn zeer benieuwd naar de ervaringen in Somita en gaan u hierover uiteraard nader informeren in de komende tijd.