Uitbreiding watersysteem in Somita.

13 november 2018

In de komende 2 weken gaat er weer een delegatie van onze stichting naar Somita. Het belangrijkste project zal de uitbreiding van het watersysteem zijn. Er is een tweede put geslagen (zie foto) van waaruit men de uitbreiding van het dorp van water gaat voorzien. Het graafwerk voor de leidingen en de aanleg van het terrein voor zonnepanelen etc. wordt door de bevolking van Somita gedaan. Onze partner GAMsolar zal de installatie (pomp, leidingen, zonnepanelen, tappunten etc.) plaatsen. Een deel van deze uitbreiding wordt door het dorp zelf gefinancierd uit de opbrengst van de bijdragen die worden ontvangen uit het eerste project. De rest zal door onze stichting worden gefinancierd. De inwoners die gebruik gaan maken van dit nieuwe systeem zullen ook een bijdrage gaan betalen van waaruit weer onderhoud en vervanging t.z.t. kan worden  betaald. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

        

ZMLK school “de Kom” bedankt !!!

8 oktober 2018

Afgelopen zaterdag 6 oktober 2018 is er weer een grote zending naar Rossum getransporteerd voor vervoer naar Gambia. Deze keer bestond de zending o.a. uit een groot aantal dozen met sportkleding van onze partner “Stichting Zevenheuvelenloop Nijmegen” en een hele pallet met afgeschreven computers van ZMLK school “de Kom”uit Druten. Uiteraard zijn deze computers schoon gemaakt, nagekeken en nog van prima kwaliteit. We zijn iedereen bij “de Kom” zeer veel dank verschuldigd en zeggen ABARAKA (dank jullie wel) namens de inwoners van Somita in Gambia. 

De Kom is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. De Kom wordt bezocht door leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. Onder een meervoudige beperking verstaan wij een combinatie van een verstandelijke beperking en een lichamelijke beperking. Ook leerlingen met een IQ tot 35 met bijkomende problematiek vallen onder de categorie meervoudig gehandicapten. Daarnaast heeft De Kom veel leerlingen bij wie sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD of een hechtingsstoornis. De Kom heeft een afdeling voor speciaal onderwijs (leerlingen van 4 tot 13 jaar) en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (leerlingen van 13-20 jaar).

         

Rotary Cuijk-Maaskant weer in aktie.

24 september 2019

Zaterdag 22 september j.l. werd door Rotary Cuijk-Maaskant een avond gehouden in de Weijer te Boxmeer. Zij organiseerden deze avond i.s.m. The Young Talent Group. Naast een prima diner werd een echte terechtzitting gepresenteerd aan de aanwezigen die voor deze avond een ruime bijdrage betaalden. De opbrengst zou worden verdeeld tussen onze stichting en de harmonie uit Boxmeer. Na een geweldige avond en een uitstekend diner kon onze voorzitter een cheque van Euro 2.000,00 in ontvangst nemen. Deze opbrengst zal worden gebruikt voor het Cooker project waarover we u binnenkort meer zullen vertellen op deze site. Nogmaals een hartelijke dank aan onze vrienden en vriendinnen van de Rotary Cuijk- Maaskant.

Samenwerking op gebied van medicijnen.

9 augustus 2018

De Dawda Stichting Gambia is een samenwerking gestart met de Stichting Kinderen van Lamin in Gambia in verband met de aankoop van medicijnen. De Stichting Kinderen van Lamin heeft een hospitaal en daarin werken artsen en verpleegkundig personeel uit Nederland. Uiteraard gebruiken zij veel medicijnen die ze inkopen in Nederland en waarvoor de nodige vergunningen e.d. nodig zijn. Om Somita van de nodige medicijnen te kunnen voorzien (en tegen een redelijke prijs) werken we nu samen. Onze gepensioneerde internist Ton Luckers heeft contact met Annemiek de Koning van Stichting Kinderen van Lamin over de aard en omvang van de bestellingen. De eerste zending is nu onderweg met dank aan Ton en Annemiek. (www.kinderenvanlamin.nl)

Leuke kadootjes uit Gambia te koop in Gennep.

24 juli 2018

    

Eind oktober werd een gezellig winkeltje geopend in Gennep waar u originele en door creatievelingen gemaakte kadootjes kunt kopen. Onder andere de tassen die door de kleermaker van Somita JAMARA werden gemaakt zijn hier te koop. De opbrengst van de artikelen van onze stichting gaat voor 100% terug naar deze stichting. We bedanken Alexandra en Brigitte heel hartelijk voor hun inzet en enthousiasme. Nadere info onder het kopje DONEREN en daarna SOUVENIERS.

Privacy Reglement op de website.

23 juli 2018

Vanaf vandaag staat ons Privacy Reglement in het kader van de AVG (wet Algemene Verordening Gegevenbescherming) op onze website. Door op het logo onderaan de HOMEPAGE te klikken gaat u door naar de tekst van dit reglement.

Partner Rotary Cuijk-Maaskant nodigt uit !!

12 juli 2018

Flyer Benefiet Strafzitting september 2018

In september organiseert onze partner Rotary Cuijk-Maaskant in samenwerking met andere partijen een geweldige avond waarbij u interactief een rechtzaak mee kunt maken onder het genot van drankjes en een heerlijk dinerbuffet. De opbrengst van deze avond gaat naar 2 goede doelen waaronder de Dawda Stichting Gambia. De Rotary Cuijk-Maaskant zou het geweldig vinden om u te mogen begroeten.

Schrijf u tijdig in want er zijn een gelimiteerd aantal plaatsen.

http://www.deweijer.nl/agenda/Strafzitting-Benefiet/Rotaryclub-Cuijk-Maaskant_20_957

Rommelmarkt SPES Milsbeek succes !!

17 juni 2018

Tijdens de grote rommelmarkt van korfbalvereniging SPES in Milsbeek zijn de restanten van kleding, gordijnen, schoenen etc. weer opgehaald door onze stichting. We doen dit al jaren en hebben ieder jaar een prachtige opbrengst. We bedanken bestuur en leden van SPES heel hartelijk voor hun ondersteuning.

Ziekenhuis maakt nieuwe start.

14 juni 2018

Onlangs zijn er in het ziekenhuisje van Somita 2 nieuwe “nurses” aangesteld. Het VDC (Village Development Committee) zal zelf zorg gaan dragen voor de exploitatie van het ziekenhuisje. De eerste medicijnen werden uit eigen middelen aangeschaft, binnenkort gaan wij het dorp ondersteunen met medicijnen. In de komende weken zullen we u uitgebreider informeren over de ontwikkelingen.

Voorzitter Eric Corstjens ontvangt koninklijke onderscheiding.

26 april 2018

Vanmorgen heeft de voorzitter van de Dawda Stichting Gambia, Eric Corstjens, een welverdiende koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Eric werd met een smoes naar het gemeentehuis gelokt vanwaar hij naar de bibliotheek werd gebracht alwaar familie, vrienden en kennissen waren samengekomen. De burgemeester van Gennep die ook zitting heeft in het comité van aanbeveling van onze stichting nam de honeurs waar en gaf een opsomming van al het vrijwilligerswerk dat Eric doet in binnen- en buitenland. Naast zijn vele werk voor onze stichting is of was Eric ook betrokken bij “de Zonnebloem”, de loopgroep van sportvereniging Vitesse, VVV Gennep, de Jungfrau Maraton, buurtvereniging de Kellerberg en de Stichting Synthese die ouderen en sociaal zwakkeren ter zijde staan met advies en hulp. Ook Johan Smedema (zie de betreffende foto hieronder) werd onderscheiden, hij is contactpersoon tussen onze stichting en de Rotary waarvan wij al veel sponsoring mochten ontvangen t.b.v. onze projecten. Morgen worden de gedecoreerden op de verjaardag van onze koning officieel ontvangen op het gemeentehuis voor een receptie. Namens iedereen feliciteren wij Eric en natuurlijk Mariette (want wat moet een man zonder zijn partner die altijd achter hem staat) met dit zeer terechte blijk van waardering.