Nieuwsbrief nr. 31 staat klaar.

19 december 2018

Naar aanleiding van het bezoek eind november 2018 heeft onze voorzitter weer een nieuwsbrief samengesteld met daarin heel veel wetenswaardigheden en gebeurtenissen. Veel leesplezier zo aan het eind van dit jaar. Binnen enkele dagen verschijnt er nog een artikel over de verschillende projecten die zijn uitgevoerd. Nogmaals heel fijne dagen.

Alweer bijdrage van Mandala tekenen.

23 november 2018

Ons bestuurslid Mariette Corstjens geeft regelmatig cursussen Mandala tekenen. Opbrengsten hiervan gaan naar onze stichting. Onlangs werd er weer een cursus gegeven en de opbrengst van Euro 150,00 werd overgeboekt t.g.v. het uitbreidingsproject van het watersysteem in Somita. Mariette en alle cursisten …… hartelijk dank !!

Milieuvriendelijk koken in Gambia.

13 november 2018.

Tijdens het komende bezoek zullen er ook 2 kookapparaten worden getest waarmee milieuvriendelijker, gezonder en veiliger kan worden gekookt. De cookers van Mimi-Moto Cookstoves (www.mimimoto.nl) en van African Clean Energy (www.africancleanenergy.com) zullen worden getest samen met de bevolking en een afvaardiging van de overheid. Wanneer er een keuze is gemaakt dan zal er een project worden uitgerold waarbij de bevolking met de hulp van micro-kredieten een cooker kan aanschaffen. Vooruitlopend op de test in Gambia heeft het bestuur de cookers ook in Nederland getest. We zijn zeer benieuwd naar de ervaringen in Somita en gaan u hierover uiteraard nader informeren in de komende tijd.

      

Uitbreiding watersysteem in Somita.

13 november 2018

In de komende 2 weken gaat er weer een delegatie van onze stichting naar Somita. Het belangrijkste project zal de uitbreiding van het watersysteem zijn. Er is een tweede put geslagen (zie foto) van waaruit men de uitbreiding van het dorp van water gaat voorzien. Het graafwerk voor de leidingen en de aanleg van het terrein voor zonnepanelen etc. wordt door de bevolking van Somita gedaan. Onze partner GAMsolar zal de installatie (pomp, leidingen, zonnepanelen, tappunten etc.) plaatsen. Een deel van deze uitbreiding wordt door het dorp zelf gefinancierd uit de opbrengst van de bijdragen die worden ontvangen uit het eerste project. De rest zal door onze stichting worden gefinancierd. De inwoners die gebruik gaan maken van dit nieuwe systeem zullen ook een bijdrage gaan betalen van waaruit weer onderhoud en vervanging t.z.t. kan worden  betaald. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

        

ZMLK school “de Kom” bedankt !!!

8 oktober 2018

Afgelopen zaterdag 6 oktober 2018 is er weer een grote zending naar Rossum getransporteerd voor vervoer naar Gambia. Deze keer bestond de zending o.a. uit een groot aantal dozen met sportkleding van onze partner “Stichting Zevenheuvelenloop Nijmegen” en een hele pallet met afgeschreven computers van ZMLK school “de Kom”uit Druten. Uiteraard zijn deze computers schoon gemaakt, nagekeken en nog van prima kwaliteit. We zijn iedereen bij “de Kom” zeer veel dank verschuldigd en zeggen ABARAKA (dank jullie wel) namens de inwoners van Somita in Gambia. 

De Kom is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. De Kom wordt bezocht door leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. Onder een meervoudige beperking verstaan wij een combinatie van een verstandelijke beperking en een lichamelijke beperking. Ook leerlingen met een IQ tot 35 met bijkomende problematiek vallen onder de categorie meervoudig gehandicapten. Daarnaast heeft De Kom veel leerlingen bij wie sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD of een hechtingsstoornis. De Kom heeft een afdeling voor speciaal onderwijs (leerlingen van 4 tot 13 jaar) en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (leerlingen van 13-20 jaar).

         

Rotary Cuijk-Maaskant weer in aktie.

24 september 2019

Zaterdag 22 september j.l. werd door Rotary Cuijk-Maaskant een avond gehouden in de Weijer te Boxmeer. Zij organiseerden deze avond i.s.m. The Young Talent Group. Naast een prima diner werd een echte terechtzitting gepresenteerd aan de aanwezigen die voor deze avond een ruime bijdrage betaalden. De opbrengst zou worden verdeeld tussen onze stichting en de harmonie uit Boxmeer. Na een geweldige avond en een uitstekend diner kon onze voorzitter een cheque van Euro 2.000,00 in ontvangst nemen. Deze opbrengst zal worden gebruikt voor het Cooker project waarover we u binnenkort meer zullen vertellen op deze site. Nogmaals een hartelijke dank aan onze vrienden en vriendinnen van de Rotary Cuijk- Maaskant.

Samenwerking op gebied van medicijnen.

9 augustus 2018

De Dawda Stichting Gambia is een samenwerking gestart met de Stichting Kinderen van Lamin in Gambia in verband met de aankoop van medicijnen. De Stichting Kinderen van Lamin heeft een hospitaal en daarin werken artsen en verpleegkundig personeel uit Nederland. Uiteraard gebruiken zij veel medicijnen die ze inkopen in Nederland en waarvoor de nodige vergunningen e.d. nodig zijn. Om Somita van de nodige medicijnen te kunnen voorzien (en tegen een redelijke prijs) werken we nu samen. Onze gepensioneerde internist Ton Luckers heeft contact met Annemiek de Koning van Stichting Kinderen van Lamin over de aard en omvang van de bestellingen. De eerste zending is nu onderweg met dank aan Ton en Annemiek. (www.kinderenvanlamin.nl)

Leuke kadootjes uit Gambia te koop in Gennep.

24 juli 2018

    

Eind oktober werd een gezellig winkeltje geopend in Gennep waar u originele en door creatievelingen gemaakte kadootjes kunt kopen. Onder andere de tassen die door de kleermaker van Somita JAMARA werden gemaakt zijn hier te koop. De opbrengst van de artikelen van onze stichting gaat voor 100% terug naar deze stichting. We bedanken Alexandra en Brigitte heel hartelijk voor hun inzet en enthousiasme. Nadere info onder het kopje DONEREN en daarna SOUVENIERS.

Privacy Reglement op de website.

23 juli 2018

Vanaf vandaag staat ons Privacy Reglement in het kader van de AVG (wet Algemene Verordening Gegevenbescherming) op onze website. Door op het logo onderaan de HOMEPAGE te klikken gaat u door naar de tekst van dit reglement.