Gambia getroffen door zeer zware storm.

Vrijdag 9 juli 2021

Gambia is deze week getroffen door een zeer zware storm die heel veel schade heeft veroorzaakt en de nodige wateroverast heeft veroorzaakt. Heel veel huisjes werden vernietigd en veel gezinnen zijn op dit moment dakloos. Veel huisjes zijn van leem en hebben geen fundering, een eenvoudige prooi voor de zware windhoos. Er is veel behoefte aan bouwmaterialen en bouwploegen (waaronder die van Omar) zijn druk in de weer met wederopbouw. We hopen dat de prijzen van materialen niet al te veel zullen stijgen. Er wordt helaas veel hout uit de bossen gehaald voor de bouw en dit geeft weer ontbossing hetgeen slecht is voor het toch al kwetsbare milieu in Gambia. Inmiddels zijn er doden te betreuren.