Jongerenproject gestart in Somita.

Zondag 25 juli 2021

Enkele maanden geleden is er een begin gemaakt met een jongerenproject in Somita. Namens onze stichting is Ricardo Avila Soria hierbij betrokken. Samen met Bakary, Ismaila en Seedy See is inmddels de Federation of Somita Youths opgericht. Ze zijn aan het werk gegaan met de interesses, toekomst en mogelijkheden van de jeugd en hebben inmiddels gesprekken gehad met de VDC. Er zijn heel veel ideeen maar voorlopig gaat men 2 projectideeen verder uitwerken.

  1. Opzetten van een jongerenfarm waar men jongeren opleidingen in landbouw en veeteelt kan geven en waar men voedsel kan telen voor de bevolking. De jongeren willen hierbij ook verder kijken naar bijv. de verwerking van producten. Als voorbeeld noemen ze de teelt van pepers die vervolgens worden verwerkt tot peper saus. Ook bij de kippenteelt wil men de kip gaan verwerken en verpakken t.b.v. de retailmarkt.
  2. Opzetten van een jongeren recreatie centrum met o.a. een voetbalveld en een volleybal- en basketball veld. Hierdoor geeft men de jeugd vrijetijdsbesteding, men houdt ze van de straat en het is ook nog gezond.

Inmiddels worden de ideeen uitgewerkt door de deelnemers aan dit project en het bestuur van onze stichting is in afwachting van de resultaten. Na ontvangst van een goed uitgewerkt plan gaan we bekijken wat onze stichting hierin kan betekenen. Het is in ieder wel weer een bijdrage om de jeugd in eigen land te houden en niet te laten vertrekken  naar Europa.