Jaarverslag 2022 staat op de website.

Donderdag 9 februari 2023

Op vrijdag 20 januari j.l. werd door het bestuur de jaarvergadering gehouden over 2022. De jaarcijfers werden goedgekeurd en kunt u nu ook bekijken op deze website. Ga naar FINANCIEEL > JAARVERSLAGEN en klik jaarverslagen aan. We willen nogmaals alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun gulle gaven t.b.v. onze projecten en de bevolking van Somita in Gabmbia.