Jaarverslag 2019 staat op de website.

Maandag 23 maart 2020

Het jaarverslag 2019 staat op de website. Het was een bijzonder goed jaar voor onze stichting waarin we veel hebben gerealiseerd. Bijzondere dank dit jaar voor de Gebr. van den Boschstichting in Cuijk en een grote sponsor die anoniem wenst te blijven.