Watervoorziening van de vrouwentuin is gereed.

Zaterdag 1 februari 2020

De watervoorziening voor de vrouwentuin is door het bedrijf van Omar gerealiseerd voordat hij naar Nederland kwam. De vrouwen van Somita kunnen nu hun stukjes grond gaan inzaaien. Ook de eerste bijenvolken zijn gevangen en overgebracht naar hun definitieve korven. De eerste honingproductie wordt verwacht rond september van dit jaar. Het gehele project omvatte:

Aanleg van de watervoorziening (het slaan van een put, plaatsing van een zware pomp, plaatsing van solarpanels en een converter, aanleg van een buizensysteem met kranen, realiseren en pleisteren van ronde waterbakken). Een filmpje “hierover treft u aan onder “nieuws en dan filmpjes”op de homepage.

Aanleg van een omheining rond de tuin.

Opleiding en realiseren van een bijenfarm in de vrouwentuin van Somita. Zie hiervoor “speciale projecten” op de homepage.

Dit project werd op een fantastische manier gesteund door de een geweldige anonieme sponsor. Zij hebben een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van deze tuin die voorziet in een gezonde voedselvoorziening voor het gehele dorp. Onze hartelijke dank gaat dan ook naar hen uit.