Bezoek van mei 2019 was weer constructief.

Vrijdag 7 juni 2019

Van 3 tot 15 mei is er weer een bezoek gebracht aan Somita en ook dit keer gingen er sponsoren mee. Tijdens dit bezoek werden veel lopende- en nieuwe projecten besproken en via de meegereisde sponsor werd een flinke hoeveelheid medicijnen aangekocht ten behoeve van de apotheek in het ziekenhuisje. Ook het Mimi Moto Cookstove project was weer onderwerp van gesprek. Gelukkig geeft de Gambiaanse overheid veel medewerking, o.a. door het vrijstellen van invoerrechten voor deze apparaten. Ook zij beseffen dat gezondheid, milieu en ontbossing belangrijke onderwerpen zijn. In de Nieuwsbrief nr. 32 leest u meer over dit bezoek.