De jaarcijfers over 2017 zijn gereed.

6 maart 2018

In de onlangs gehouden jaarvergadering van onze stichting zijn ook de jaarcijfers behandeld en geaccordeerd. De jaarcijfers zijn te vinden onder het kopje doneren > ANBI. Iedereen uiteraard weer heel hartelijk bedankt voor de steun in het afgelopen jaar.