Somita Bookkeeping (administration) Office

Bakary Badjie en Ismaila Camara

Het administratiekantoor in bedrijf

Sinds ons eerste bezoek in 2007 zijn er veel projecten opgestart die inkomen genereren voor het dorp. Het werd in de loop der jaren steeds moeilijker om alles goed te overzien en daarom werd enkele jaren geleden het "Bookkeeping Office" (administratiekantoor) opgericht. Zij zijn nu gevestigd in het gebouw waar ooit de oogkliniek zou moeten komen. Er zijn enkele computers met Engelstalig Office pakket beschikbaar.

Maandelijks gaat Bakary bij alle projecten en hun commissies langs om de resultaten op te vragen. Opbrengsten, kosten e.d. worden genoteerd en later verwerkt. Per 3 maanden wordt er een "activity report" gemaakt dat wordt opgestuurd naar ons bestuur en ook beschikbaar wordt gesteld aan het VDC. Zij vinden hierin belangrijke informatie die ze kunnen gebruiken bij het managen van hun dorp. Het samenstellen van dit rapport wordt op dit moment nog samen met Seedy Sey gedaan maar zal in de toekomst door de Bakary en Ismaila moeten worden overgenomen. De heren krijgen uiteraard terugkoppeling van onze stichting, ze geven aan dat ze hiervan kunnen  leren.

Er zijn veel "income generating projects" in Somita, we noemen o.a. kliniek, markthal, watersystemen, verschillende apparaten, community building, kippenfarm, microkredieten bank, en in 2020 de bijenfarm en het project met de pellets.

Het Bookkeeping Office wordt op dit moment bemand door Bakary Badjie en Ismaila Camara, ook zij volgen een opleiding financiële administratie op kosten van onze stichting.