PROJECT TWO BILLION EYES

Bijan Azami, oprichter en voorzitter van "Two Billion Eyes".

Tijdens een bezoek aan een vergadering van de verenigde stichtingen Gambia in Schaarsbergen kwamen we in contact met Bijan Azami. Hij is de oprichter en voorzitter van "Two Billion Eyes". De ambitie van deze stichting is om mensen in staat te stellen een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving door een goed gezichtvermogen. Meer dan 1 miljard mensen hebben wereldwijd onvoldoende gezichtvermogen, met name in de ontwikkelingslanden.

Zijn idee is om lokale mensen op te leiden en daarna met een velduitrusting het land in te sturen. Het is voor mensen moeilijk om ver te reizen naar een opticiën en daarom ontstond het idee om dan maar de opticiën naar de mensen te brengen. Lokale inwoners zullen niet tot echte opticiëns worden opgeleid, dit zou te lang duren en is natuurlijk vrij complex. Hen wordt aangeleerd om de ogen op een eenvoudige manier te meten en daarna ter plekke een overeenkomstige bril in elkaar te zetten. Het gehele proces zou voor de betrokkene maar Euro 15,00 hoeven te kosten. Bijan kan de uitrusting en de opleiding ter plekke leveren maar daar zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. Onze stichting onderzoekt nu of wij in Somita mensen op zouden kunnen leiden en voorzien van een uitrusting.

Tijdens ons laatste bezoek in november 2019 kwam Bijan ook op bezoek. Hij hield een uitgebreide presentatie over zijn project en liet de velduitrusting zien. Een drietal inwoners van Somita kreeg een bril aangemeten en voor hen ging er echt een wereld open ! Men stond in de rij doch helaas moest Bijan op een geven moment weer verder.

Onlangs werd bekend dat Wilde Ganzen mogelijkheden ziet om dit project te ondersteunen. Eind februari 2020 werd er een mail verstuurd aan de VDC en Omar Sanyang in verband met de uitnodiging voor een projectvoorstel. Dit voorstel zal worden gemaakt in overleg met VDC, onze stichting, Two Billion Eyes en uiteraard Wilde Ganzen. Daarnaast moet er een FUNDRAISING PLAN komen omdat een deel van de investering door onze stichting samen met haar donateurs en sponsoren moet worden samengebracht. Onze oproep aan u derhalve om dit project te steunen met een donatie. Op de homepage staat ons rekeningnummer vermeld. Alvast heel hartelijk dank namens iedereen die hierbij betrokken is maar vooral namens de inwoners van Somita en omliggende dorpen.

Hieronder enige uitleg over dit project.

 

VDC en dorpsoudsten (o.a. Alkalo en Imam) waren eenwezig tijdens de presentatie.

Onze grote vriend Seedy Sey zorgde voor de vertaling.

Dit is de velduitrusting.

In de eerste koffer zitten alle benodigdheden om te meten etc.

In de tweede koffer zitten alle benodigdheden om de bril te maken.

Als eerste bekijkt men hoeveel de betreffende persoon kan zien.

Dan worden de ogen elektronisch gemeten.

De juiste sterkte wordt in een proefmodel geplaatst en er wordt weer op afstand gekeken.

Daarna wordt de bril ter plekke in elkaar gezet.

De patiënt helpt mee met de vervaardiging.

Een mooie bril en een goed zicht maakt mensen blij.

Patiënt en opticiën zijn allebei zeer tevreden met het resultaat. Wie volgt ??